Ayak Mantarı Tedavisinde Antifungal İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Ayak mantarı (tinea pedis) ayağın kolay yayılan ve iyileşmesi güç mantar enfeksiyonudur. Bu derlemede 15 araştırmaya alınan toplam 1438 katılımcıda farklı oral antifungal ilaçlar kıyaslandı. Birkaç çeşit oral tedavi var ve derlenen araştırmalarda tümü değerlendirildi.

Terbinafin ve itrakonazolün plasebodan daha etkili olduğunu bulduk. Terbinafin griesofulvinden de etkili bulundu. Grieseofulvin bu iki yeni ilaçtan çok daha önce geliştirilen bir tedavi olup, yeni tedaviler çok daha fazla araştırıldı.

Başka ilaçlarla yapılan araştırmalar fark göstermek için yeterli büyüklükte değildi. Tüm ilaçlarla yan etkiler, en sık da mide barsakla ilgili yan etkiler görüldü.

Gelecekte farklı tedavileri klinik araştırmalarla test ederken daha güvenilir veriler sağlayabilmek için daha fazla katılımcı toplanması gerekiyor. Ayrıca bu çalışmalarda farklı yaklaşımların maliyeti de değerlendirilmeli.

Kaynak

Bell-Syer SEM, Khan SM, Torgerson DJ. Oral treatments for fungal infections of the skin of the foot. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD003584. DOI: 10.1002/14651858.CD003584.pub2

Orijinal özet için: Ağızdan Mantar Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv