Ülseratif Kolitte Remisyon İdamesinde Zerdeçal

Cochrane derleme özeti

Zerdeçal, romatoid artrit, özofajit ve ameliyat sonrası iltihap gibi birçok kronik iltihabi durumda sık kullanılan doğal bir anti-enflamatuar ilaçtır. Bu derlemede, ülseratif kolitli (ÜK) hastalarda remisyonun sürdürülmesi için zerdeçal tedavisinin etkinlik ve güvenliğini incelemeyi hedefledik. Bu hastalığın bakımında güncel olarak kullanılan ilaçların, özellikle uzun süreler kullanıldığında yan etkiler yaptığı bildirildi.

Bu derleme için 89 katılımcıyla yapılan 1 araştırma bulundu. Tüm hastalara sulfasalazin ya da mesalamin tedavisi verildi. Zerdeçal grubunda, plasebo alanlara kıyasla 6 ayda daha az hastada nüks görüldü ancak bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

Zerdeçal grubunda 6 ayda hastalık aktivite indeksi ve endoskopik indeks skorları plasebo grubunda göre anlamlı derecede daha düşüktü. Ciddi yan etki olmadığı bildirildi. 7 hastada toplam 9 hafif yan etki görüldü. Bu yan etkiler, karında şişme hissi, bulantı, kan basıncında kısa süreli bir yükselme ve dışkılama sayısında az bir artış şeklindeydi.

Bu sistematik derlemenin sonuçları mesalamin veya sulfasalazin tedavisine ek olarak verilen zerdeçalın, ülseratif kolitli hastalarda remisyon idamesinde etkili ve güvenli bir tedavi olabileceğini gösteriyor. Faydalı etkilerin konfirmasyonu için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Garg SK, Ahuja V, Sankar MJeeva, Kumar A, Moss AC. Curcumin for maintenance of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD008424. DOI: 10.1002/14651858.CD008424.pub2

Orijinal özet için: Ülseratif Kolit Zerdeçal

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv