Ürodinamik Test Sonrasında Enfeksiyon Riskini Azaltmada Koruyucu Antibiyotik

Cochrane derleme özeti

Ürodinamik testler, mesane belirtilerinin tanısına yardım için mesaneye kateter sokularak yapılan invazif testlerdir. Bu testler idrar yolu enfeksiyonuna neden olma riski taşır. Ateş ve idrar yaparken sancı gibi belirtiler veren idrar yolu enfeksiyonu riskinin, koruyucu antibiyotiklerin risk ve maliyetine karşı tartılması gerekir. Bazı hastalarda da idrarda bakteri sayısı artar ancak enfeksiyon belirtileri ortaya çıkmaz (asemptomatik bakteriüri).

İdrar yolu enfeksiyonları ve bakteriüriyi önlemek için koruyucu antibiyotik kullanımını araştırdık.

Toplam 973 hastayla yapılan 9 araştırma bulundu. Koruyucu antibiyotik verildiğinde, ürodinamik testlerden sonra hastalarda asemptomatik bakteriüri ihtimalinin daha az olduğunu bulduk (%12’ye karşı 4).

İdrar yolu enfeksiyonları da daha az olmakla beraber sonuçlar anlamlılık kazanamadı (%28’e kıyasla %20).

Ateş, idrar yaparken yanma gibi ters etkiler ya da antibiyotiğe reaksiyonlar, güvenilir sonuç sağlamak için çok az görüldü. Ancak antibiyotikle hastalarda idrarda kan görülmesi (hematüri) ihtimali de daha azdı.

Enfeksiyonları azaltmada faydası olabilecek başka tedaviler ya da antibiyotiklerin farklı tipleri ve dozları hakkında bilgi bulunmadı

Kaynak

Foon R, Toozs-Hobson P, Latthe P. Prophylactic antibiotics to reduce the risk of urinary tract infections after urodynamic studies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD008224. DOI: 10.1002/14651858.CD008224.pub2

Orijinal özet için: Ürodinamik Test Sonrası Enfeksiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar