Böcek Sokmalarına Karşı Allerjik Reaksiyonları Önlemek İçin İmmünoterapi

Cochrane derleme özeti

En az 200 insandan 1’i arı, karınca veya böcek sokmasına bağlı şiddetli allerjik reaksiyondan yakınır ve bu bazı ülkelerde öldürücü allerjik reaksiyonların en sık görülen ikinci nedenidir. Genellikle bir enjeksiyon kürü şeklinde verilen böcek zehiriyle tedavinin (venom immünoterapisi) böcek sokmasına karşı allerjik reaksiyon riskini azalttığı düşünülür. Bu derlemede böcek sokmasına karşı allerjik reaksiyonları önlemede venom immünoterapisinin etkinliği değerlendirildi.

Toplam 392 katılımcıyla yapılan 7 araştırmanın analizi sonucunda bu tedavinin böcek sokmasına bağlı ciddi allerjik reaksiyon yaşama ihtimalini, çalışmalar arasında tutarlı olarak %90 kadar azalttığı bulundu. Venom immünoterapisi; böcek sokmasına karşı ciddi allerjik reaksiyonu olan hastalarda anksiyeteyi ve böcek korkusu nedeniyle yaşadıkları aktivite kısıtlamasını azaltarak yaşam kalitesini de anlamlı ölçüde artırdı.

Bununla beraber venom immünoterapisi alan 10 kişiden 1’i çalışmalar esnasında tedaviye karşı allerjik reaksiyon gösterdi. Venom immünoterapisinin böcek sokmasına karşı öldürücü allerjik reaksiyonları önleyip önlemediğini, bunların çok nadir görülmeleri nedeniyle anlayamadık. Venom immünoterapisina başlama kararı; doğru tanıya, kişinin bir başka sokmaya karşı allerjik reaksiyon yaşama riskinin dikkatle değerlendirilmesine, böcek sokması allerjinin yaşam kalitesini etkileme derecesine ve tedaviye karşı allerjik reaksiyon geçirme riskine dayanır.

Kaynak

Boyle RJ, Elremeli M, Hockenhull J, Cherry MG, Bulsara MK, Daniels M, Oude Elberink J. Venom immunotherapy for preventing allergic reactions to insect stings. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD008838. DOI: 10.1002/14651858.CD008838.pub2

Orijinal özet için: Böcek Sokması Ve Allerji

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv