Memedeki Prekanseröz Lezyonlarda Ameliyattan Sonra Tamoksifen Tedavisi

Cochrane derleme özeti

İn situ duktal karsinom (İSDK) bir tip erken meme kanseridir. Belirti vermez ve çoğunlukla mamografi taramalarında yakalanır. Bu tip prekanserler, genellikle radyoterapiyle kombine edilen lumpektomi ya da mastektomi ameliyatlarıyla tedavi edilir. Bazı hastalara ağızdan hormon tabletleri (tamoksifen) de verilir ancak ameliyat sonrasında verilen bu tedavinin fazladan fayda sağladığı belirsiz. Bu derlemede lokal eksizyondan sonra tamoksifenin kanser ataklarını önleyip önlemediği ve bu ilacı alan kadınların almayanlardan daha uzun yaşayıp yaşamadığı araştırıldı.

Bulgularımız toplam 3375 katılımcıyla yapılan 2 büyük araştırmaya dayanıyor ve İSDK tedavisi olan kadınların çoğunluğu için geçerli niteliktedir. Genel olarak tamoksifen her iki memede de ileri zamanlarda görülen kanser veya İSDC sayısını azalttı. Ancak tamoksifen alan kadınlar almayanlardan daha uzun yaşamadı. Bir kadının fayda görmesi için (yani tamoksifen tedavisinden sonraki 5 yılda kanser olmaması) 15 kadına tamoksifen verilmesi gerekiyor.

Tamoksifen tedavisinin felç, derin ven trombozu, akciğer embolisi gibi kan pıhtılaşması problemleri ve endometriyal kanser gibi yan etkileri var. Ancak yan etkilerle ilgili sınırlı bilgi olduğundan bu derlemede risk/yarar sonuçları çıkarmak mümkün olmadı.

Tamoksifenin etkilerini radyoterapinin etkileri seyreltmiş olabilir. Bu derleme tamoksifen kullanımından; yaş, menopoz durumu ya da İSDK tipi (ER veya HER2 pozitif ya da negatif gibi) anlamında hangi kadınların daha fazla fayda sağlayabileceği konusunda tavsiye yapılamıyor.

Kaynak

Staley H, McCallum I, Bruce J. Postoperative tamoxifen for ductal carcinoma in situ. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD007847. DOI: 10.1002/14651858.CD007847.pub2

Orijinal özet için: İn Situ Duktal Ca. Tamoksifen

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv