Multipl Myelomun İlk Tedavisinde Yüksek Doz Kemoterapiye Ek Olarak Tek Veya Tandem Otolog Kök Hücre

Cochrane derleme özeti

Multipl myelom, kemik iliğinde antikor üreten hücrelerin kanseridir. Kemik yıkımına neden olur ve hastalarda enfeksiyon ve böbrek hasarı riski yükselmiştir. Belirti veren multipl myelomu olan uygun hastalarda otolog kök hücre nakli, standart ilk tedavi olarak yerleşiktir. Otolog kök hücre naklinde, kan yapıcı kök hücreler kemoterapi öncesinde hastadan alınır ve sonradan geri verilir. Kemoterapi kanser hücrelerini öldürmeyi hedefler ancak, enfeksiyonla savaşan, oksijen taşıyan ve kanamayı kontrol eden normal kan yapıcı hücreleri de etkiler. Hastaya kendi kan yapıcı hücrelerini geri vermekle, kemoterapiden toparlanma önemli derecede daha hızlı ve iyi olur.

İlk tedavi olarak otolog kök hücre naklini bir ya da iki defa yapmak gerektiği konusu belirsiz olduğundan, otolog kök hücre naklinin hastaya uzun vadede sağladığı faydanın, akut toksisitesini dengeleyip dengelemediğini sorusuna yönelik yapılmış yayınları sistematik olarak aradık. Bir nakil yapılan hastaları iki nakil yapılanlarla kıyaslayan 14 araştırma belirledik. Bu sistematik derlemede bunların 5’ini analize almak mümkün oldu. Sonuç ölçütü olarak, genel sürvi ve olaysız (ilerlemesiz) sürviyle ilgili olarak hastanın sağladığı uzun vadeli faydalar seçildi. Bunun yanında yaşam kalitesi ve tedaviyle ilgili mortaliteye de bakmayı amaçladık

Derlenen çalışmalar, tedavi rejimi ve tasarım özellikleri açısından analiz edildiğinde tümü de metodolojik açıdan problemli çıktı ve bulgulardan sağlam sonuçlar çıkarmamıza izin vermedi. Derlenen araştırmaların yapılmasından bu yana multipl myelomun tedavi yolu değiştiği için güncel tedavi kararlarıyla ilgili sonuçlar çıkarılamıyor. Ayrıca bitirilmiş araştırmalarda raporlamanın da iyileştirilmesi gerektiğini gördük.

Kaynak

Naumann-Winter F, Greb A, Borchmann P, Bohlius J, Engert A, Schnell R. First-line tandem high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation versus single high-dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation in multiple myeloma, a systematic review of controlled studies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD004626. DOI: 10.1002/14651858.CD004626.pub3

Orijinal özet için: Multipl Myelomda Kök Hücre Nakli

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv