Evliya Çelebi Zamanında İlaç İsrafı

Edirne sağlık müzesinde bu gün çektiğim bu resim, sanırım ilaç israfı , suistimali ve gereksiz yere kullanımının yüzlerce yıllık bir alışkanlık olduğunu gösteriyor. O günlerdeki şiddet ve kaba kuvvet bile bunu engelliyememiş ve bedduayla çözüme gitmişler. :) Büyültüp çoğaltıp odalarımıza mı assak? :)

Son Paylaşımlar