Ülseratif Kolitte Remisyon İdamesi İçin Rektal 5-Aminosalisilik Asit

Cochrane derleme özeti

5-amino salisilik asit (5-ASA) hafif ve orta derecede aktif ve remisyondaki ülseratif kolitte (ÜK) olağan kullanılan bir ilaçtır. ÜK, kolonun alt 1/3’ünü tuttuğunda 5-ASA rektal fitil, köpük ya da sıvı lavman şeklinde kullanılabilir.

Bu derlemeye toplam 484 katılımcıyla yapılan 9 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Sınırlı veriler rektal 5-ASA nın ÜK’de remisyon idamesinde etkili ve güvenli olduğunu gösterdi. Rektal 5-ASA, plasebodan üstün bulundu.

Plaseboyla arasında yan etki insidensinde de fark bulunmadı. Yan etkiler genellikle hafif olup anal iritasyon ve karın ağrısı şeklindeydi.

Rektal 5-ASA’yı oral 5-ASA ile kıyaslayan çalışmalarda idame tedavisinde etkinlikte fark bulunmadı.

İdame tedavisinde rektal 5-ASA’nın farklı dozlarını araştıran iyi tasarımlı randomize çalışmalar yapılması gerekiyor. İleride yapılacak araştırmalarda, aktif ÜK’de etkili olduğu bulunan, oral ve rektal 5-ASA ile kombinasyon tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve rektal 5-ASA’nın rektal kortikosteroidlerle kıyaslanması da gerekiyor.

Kaynak

Marshall JK, Thabane M, Steinhart AH, Newman JR, Anand A, Irvine EJ. Rectal 5-aminosalicylic acid for maintenance of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD004118. DOI: 10.1002/14651858.CD004118.pub2

Orijinal özet için: Ülseratif Kolitte Rektal 5-ASA

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar