Acil Servislerde Acil Olmayan Sorunları Olan Hastaların Bakımında Genel Pratisyen Çalıştırmak Kaynak

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Amaç

Bu derleme, hastanelerin acil servislerinde (AS), acil olmayan sağlık problemleri olan hastalara bakmak, için genel pratisyenler gibi birinci basamak profesyonellerini çalıştırmanın kaynak kullanımı ve maliyetleri düşürmesinin mümkün olup olmadığını anlamayı hedefliyor. Bu makale 2011 Nisanında yayınlanan versiyonun ilk güncellemesidir.

Anahtar mesajlar

Kesinliğine düşük değer biçtiğimiz kanıtlar az ve sonuçlar tutarsız olduğundan, hastanelerin acil servislerinde (AS), acil olmayan sağlık problemleri olan hastalara bakım sağlamak için genel pratisyenler gibi birinci basamak profesyonellerini çalıştırmanın, düzenli acil servis hekimi bakımı kadar etkili ve güvenli olduğundan emin olamadık. Güvenlik araştırılmadı.

Arka plan

Birçok ülkede acil servis hekimleri, uzun beklemelere yol açan yüksek hasta yoğunluğu nedeniyle baskı altında. Bu problemi çözmenin bir yolu, gelişinde acil olarak değerlendirilen problemleri olmayan hastalara bakım sağlamak için, AS’lere birinci basamak profesyonellerini yerleştirmek olabilir. Bunun, acil servis hekimlerinin daha ciddi vakalara bakım sağlamak için daha fazla zamanı olmasını sağlayabileceği, böylece kaynak kullanımı ve maliyetleri düşürebileceği önerildi.

Ana sonuçlar

Derlemeye toplam 11 463 hasta, 16 genel pratisyen, 9 acil servis hemşiresi ve 69 acil servis hekimiyle yapılan 1 randomize ve 3 non-randomize, toplam 4 araştırma dahil edildi. Araştırmalar İrlanda, Birleşik Krallık ve Avustralya’da yapıldı, finansmanlar ulusal ya da bölgesel sağlık otoriteleri ve tıbbi araştırma fon kurumlarından sağlandı. Araştırmalar arasındaki farklar nedeniyle sonuçları kombine edemedik.

Bulduğumuz kanıtların kesinliği düşük. Bu nedenle müdahalenin bekleme sürelerinde veya toplam AS’de kalış süresinde bir fark getirip getirmediğinden emin olamadık (1 araştırma; 260 katılımcı).

Müdahalenin hastaneye yatışlarda, tanısal testlerde, verilen tedavilerde, konsültasyonlarda ve hastane uzmanlarına sevklerde bir fark getirip getirmediğinden emin olamadık (3 araştırma; 11 203 katılımcı).

Maliyetlerden emin olamadık (2 araştırma; 9325 katılımcı).

Derlenen araştırmalardan hiçbiri ters olaylarla ilgili veri sağlamadı.

Güncellik

Bu derleme 2017 Mayısına kadar güncel.

Kaynak

Gonçalves-Bradley D, Khangura JK, Flodgren G, Perera R, Rowe BH, Shepperd S. Primary care professionals providing non-urgent care in hospital emergency departments. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD002097. DOI: 10.1002/14651858.CD002097.pub4

Orijinal özet için: Acil Serviste Birinci Basamak Hekimi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2011 Versiyonu Khangura JK ve ark. / Güncellik: Nisan 2011

Cochrane derleme özeti

Hastane acil servislerine (AS) başvuran hastaların önemli bir kısmı acil sınıfına girmeyen sağlık problemleri bulunur. Bekleme süreleri uzun ve aşırı kalabalık birçok AS kliniğinde, acil olmayan hastalar için birinci basamak hizmeti verilmesinin acil bakıma, mali etkin ve etkili bir alternatif sağlayabileceği önerildi.

Bu derlemeye toplam 11 203 katılımcı, 16 genel pratisyen (GP) ve 52 AS ile yapılan 3 non-randomize araştırma dâhil edildi. Araştırmalarda AS’ye acil olmayan problemlerle başvuran hastalarda GP bakımı, acil servis uzmanı (ASU) bakımına karşı kıyaslandı. Araştırmalarda raporlanan sonuç ölçütleri benzerdi ancak araştırmalardaki farklar nedeniyle sonuçları birleştirilmesi işe yaramadı. Bu nedenle sonuçlar tek tek çalışmaların risk oranları (RO) şeklinde raporlandı.

Toplam 9325 katılımcıyla şehir eğitim hastanelerinde yapılan 2 araştırma GP’lerin daha az kan testi ve röntgen istediğini ve hastaneye daha az hasta yatırdığını gösterdi. Bunun yanında araştırmalar ASU’ların GP’lere göre daha fazla hasta sevk ettiği ve daha çok ilaç yazdığını gösterdi. Bu iki çalışma bu müdahaleyle maliyetten marjinal bir tasarruf sağlandığını gösterdi ve hastanın raporladığı sağlık sonuçları hakkında sınırlı kanıt sağladı.

Üçüncü araştırma iki yaklaşım arasında kan testleri, röntgenler ve yatışlar konusunda fark olmadığını gösterdi. Bu çalışmada GP’ler ASU’lardan daha fazla hasta sevk etti ve daha fazla ilaç yazdı. Bu çalışmaya daha az katılımcı alındı ve hastaların acil ve acil olmayan gruplara ayrılmasında hatalı sınıflamaya yol açmış olabilecek yapılandırılmamış bir triyaj sistemi kullanıldı.

Derlenen çalışmalarda hasta bekleme süreleri, hastanede kalış süresi, ters etkiler ve mortalite raporlanmadı. Toplam olarak kanıtlar çok düşük kalitedeydi, güvenlik etraflıca incelenmedi ve sonuçlar farklıydı. Kanıtlar, AS’lere başvuran acil olmayan hastalar için, ASU bakımına kıyasla GP bakımının etkinlik ve güvenliğine dair kesin sonuçlar çıkarmak için temelin yetersiz olduğunu gösteriyor.

Kaynak

Khangura JK, Flodgren G, Perera R, Rowe BH, Shepperd S. Primary care professionals providing non-urgent care in hospital emergency departments. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD002097. DOI: 10.1002/14651858.CD002097.pub3

Orijinal özet için: Acil Serviste Genel Hekimlik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar