Komplike Olmayan Divertikülitte Antibiyotikler

Cochrane derleme özeti

Divertikülit, barsaktaki divertikül denen fıtıklanma ceplerinin iltihabıdır. Divertiküller 70 yaş üstünde olağan görülür ve belirti vermez. Ancak bazı durumlarda iltihaplanma olur ve karın ağrısına yol açar, ateş gibi enfeksiyon belirtileri görülür. Çoğu olguda divertikülit komplikasyona yol açmaz, ancak bazıları açar ve ameliyat gerekir. Bu derleme, komplike olmayan divertiküle odaklandı. Divertikülit geleneksel olarak, kalın barsakta aşırı bakteri üremesinin yol açtığı bir enfeksiyon olarak görüldü ve bu nedenle antibiyotiklerle tedavi edildi. Bu derleme için, komplike olmayan divertikülitte antibiyotiklerin etkisine dair bir klinik araştırma olup olmadığını araştırdık.

Yatan hastalarda komplike olmayan divertiküle karşı antibiyotik kullanımını araştıran 3 randomize kontrollü araştırma bulduk. En yeni olan araştırmada antibiyotik tedavisi, antibiyotik verilmemesine kıyaslanarak gerçek antibiyotik ihtiyacı araştırıldı. İkinci araştırmada, iki antibiyotik kürü birbirine karşı kıyaslandı ve üçüncüsünde de İV antibiyotik tedavi süresi araştırıldı. Araştırmaların hiçbirinde test edilen antibiyotik rejimleri arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı.

En yeni araştırma, genel kanıt kalitesi en yüksek olup katılımcı sayısının da yüksek olması nedeniyle en iyisiydi. Bu araştırmada, kalın barsakta görülen apse ya da perforasyon gibi ameliyat gerektiren komplikasyonlarda fark bulunmadı.

Antibiyotikler hastalarda alerjik reaksiyonlar gibi ciddi ters olaylara neden olabilir ve hatta kalın barsakta yaşamı tehdit edici enfeksiyonlara yol açabilir. Ayrıca gelişmekte olan bir antibiyotik direnci var ki bu da ilaçların bakteri öldürücü yetilerini kaybetmesi anlamına geliyor. Bunlar enfeksiyonlu hastaların tedavisi gerektiğinde klinik antibiyotik kullanımını sınırlıyor. Bu nedenle antibiyotik kullanımının sınırlanmasından yana güçlü tartışmalar var. Antibiyotiklerin etkisi olmadığını gösteren araştırma çok yeni ve konfirmasyonu gerekiyor. Konu hakkında sürmekte olan araştırmalar izleyen birkaç yılda yayınlanacak.

Kaynak

Shabanzadeh DM, Wille-Jørgensen P. Antibiotics for uncomplicated diverticulitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD009092. DOI: 10.1002/14651858.CD009092.pub2

Orijinal özet için: Divertikülit Tedavisinde Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv