Rotavirüs İshallerini Önlemede Kullanılan Aşılar

Cochrane derleme özeti

Rotavirüs enfeksiyonu bebek ve küçük çocuklarda olağan rastlanan bir ishal nedenidir. Hafif hastalığa, hastaneye yatışlara ve ölümlere neden olabilir. Rotavirüs enfeksiyonları, genellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde 5 yaş altındaki çocuklarda her yıl 500 bin kadar ölüme neden oluyor. 2009 yılından bu yana DSÖ, tüm ulusal aşılama programlarına bir rotavirüs aşısı eklenmesini tavsiye ediyor.

Bu derlemede bir monovalan rotavirüs aşısıyla (RV1; Rotarix, GlaxoSmithKline Biologicals) bir pentavalan aşı (RV5; RotaTeq, Merck & Co., Inc.) değerlendirildi. Aşılar birkaç büyük araştırmada değerlendirildi ve birçok ülkede kullanım onayı aldı. Lanzhou lamb rotavirus aşısıyla (LLR; Lanzhou Institute of Biomedical Products) ilgili araştırma bulunmadı, bu aşı sadece Çin’de kullanılıyor.

Derlemeye toplam 186 263 katılımcıyla yapılmış 41 araştırma alındı; tümünde de aşılar plaseboyla kıyaslandı. Araştırmalar dünyanın çeşitli bölgelerinde yapıldı ve RV1 aşısı 101 671 katılımcılı 29 araştırmada; RV5 aşısı 84 592 katılımcılı 12 araştırmada test edildi.

Yaşamın ilk 2 yılı içinde RV1, mortalitenin düşük olduğu ülkelerde şiddetli rotavirüs ishali olgularının %80’den fazlasını ve yüksek mortaliteli ülkelerde en az % 40’ını önledi. Tüm nedenlere bağlı şiddetli ishal olguları (herhangi bir viral enfeksiyon, toksin ve allerjiler) RV1 aşılamasından sonra düşük mortaliteli ülkelerde %35-40 ve yüksek mortaliteli ülkelerde %15-30 azaldı.

Yaşamın ilk 2 yılı içinde RV5, şiddetli rotavirüs ishali olgularını mortalitenin düşük olduğu ülkelerde %80’den fazla ve yüksek mortaliteli ülkelerde%40-57 azalttı. Tüm nedenlere bağlı şiddetli ishal olguları, RV5 aşılamasından sonra düşük mortaliteli ülkelerde %73-96 ve yüksek mortaliteli ülkelerde %15 azaldı.

Yüksek mortaliteli ülkelerde ishal daha sık görüldüğünden, bu popülasyonda mütevazi rölatif etkiler dahi daha fazla olguyu önler. Plaseboya karşı test edilen aşılarla; aşı reaksiyonları ve aşılama takviminin kesilmesini gerektiren başka olaylar gibi ters olaylar benzer sayıda görüldü.

Kaynak

Soares-Weiser K, MacLehose H, Bergman H, Ben-Aharon I, Nagpal S, Goldberg E, Pitan F, Cunliffe N. Vaccines for preventing rotavirus diarrhoea: vaccines in use. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD008521. DOI: 10.1002/14651858.CD008521.pub3

Orijinal özet için: Rotavirüs Aşıları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar