Epizyotomi Veya İkinci Derece Perine Yırtıklarını Tamir İçin Aralıklı Tek Dikiş ve Sürekli Dikiş

Cochrane derleme özeti

Doğum sonrasında sürekli dikişler aralıklı absorbabl dikişlerden daha az ağrı yapıyor.

Doğumda bazen perine yırtılır ya da çıkışı genişletmek için perinenin epizyotomiyle kesilmesi gerekebilir. Epizyotomiler ve kas tabakasını tutan yırtıkların dikişle kapatılması gerekir. Dünyada milyonlarca kadına doğum sonrasında perineye dikiş atılır ve bu tamiratın tipi, yaşanan ağrı, rahatsızlık ve iyileşmeyi etkileyebilir. Sadece Birleşik Krallıkta, her gün 1000 kadar ve dünyada milyonla kadına vaginal doğum sonrasında perine dikişi atılıyor. Ebe veya hekim epizyotomide ya da 2. derece yırtıkta üç tabakayı diker: Vagina, perineal kas ve cilt. Geleneksel olarak vagina sürekli kilitli dikişle, perineal kaslar ve cilt ayrı ayrı yaklaşık 3 ya da 4 adet, düğümlenen tek dikişle kapatılır. Araştırmacılar 70 yıldan fazladır “sürekli kilitsiz dikişin” geleneksel “aralıklı dikiş”ten daha iyi olduğunu öne sürüyor. Bu derlemede sürekli dikiş yöntemlerini geleneksel aralıklı dikişle kıyaslayan, farklı ülkelerde toplam 8184 kadınla yapılmış 16 randomize kontrollü araştırma incelendi.

Araştırma sonuçları hemen cilt altına atılan (subkutan) dikişlerle daha az ağrı olduğu, doğum sonrası daha az analjezik gerektiği, sürekli dikişle üç tabakayı da kapatmak gerektiğinde bunun da daha az ağrı yaptığını gösterdi. Farklı araştırmalarda cerrah becerisi ve eğitimi değişkendi. Perineal tamir eğitim programlarını değerlendirmek için başka araştırma gerekiyor. Bunun yanında doğum esnasında perineal travma insidensini azaltabilecek müdahalelerin incelenmesi için de araştırma gerekiyor.

Ayrıca sürekli tekniklerle daha az dikiş malzemesi kullanımı gerektiğine dair de biraz kanıt var (1 pakete karşılık 2 ya da 3 paket).

Kaynak

Kettle C, Dowswell T, Ismail KMK. Continuous and interrupted suturing techniques for repair of episiotomy or second-degree tears. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD000947. DOI: 10.1002/14651858.CD000947.pub3

Orijinal özet için: Epizyotomide Perine Dikişleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv