İnce Ve Kalın Barsağı Birleştirmede İki Yöntemin Kıyaslanması

Cochrane derleme özeti

Sağ tarafta yerleşik kolon kanseri ya da Crohn hastalığı için yapılan ameliyatlarda genellikle bir barsak parçası çıkarılıp, ince ve kalın barsağın ağızlaştırılması (anastomoz) gerekir. Bu anastomoz stapler ya da dikişle yapılabilir.

Bu sistematik derleme için, toplam 1125 katılımcıda bu iki tekniği kıyaslayan 7 randomize kontrollü araştırma bulundu.

Staplerli anastomozla sızıntı oranı %2.5, el dikişiyle %6 olup aradaki fark anlamlı bulundu. 4 araştırmadaki 825 kanserli hasta alt grubunda staplerle birleştirmede yine el dikişinden daha az sızıntı oldu (%6.7’ye karşı %1.3).

Üç araştırmadaki kanser dışı 264 katılımcılı alt grupta raporlanan sonuçlarda fark bulunmadı. Bu alt gruba Crohn hastaları dâhil edildi. Çalışmalarda tutarlı olarak raporlanmasa da genel olarak; striktür, birleşme yerinden kanama, anastomoz süresi, reoperasyon, mortalite, batın içi apse, yara enfeksiyonu ve hastanede kalış süresi gibi diğer sonuç ölçütlerinde anlamlı fark bulunmadı.

Barsakların el dikişiyle birleştirilmesinde sızıntı ihtimalinin neden fazla olduğu bilinmiyor. Muhtemel açıklamalar olarak stapler kullanımında barsağın daha az manipüle edilmesi, ameliyatta barsak içeriğinin daha az dışarı akması ve staplerle konan tüm zımbaların birbirine benzer kapatma sağlaması olabilir.

Bu derlemede farklı dikiş malzeme ve yöntemleri kıyaslanmadı. Derlenen araştırmalar erken 1980’li yıllarla 2009 yılı arasında 6 ülkede yapıldı. Crohn hastalığında bu iki tekniği kıyaslayan daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Choy PYG, Bissett IP, Docherty JG, Parry BR, Merrie A, Fitzgerald A. Stapled versus handsewn methods for ileocolic anastomoses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art. No.: CD004320. DOI: 10.1002/14651858.CD004320.pub3

Orijinal özet için: İleo-Kolik Anastomoz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv