Yeni Bir Sağlık Bakanı Nasıl Olmalıdır?


Doç. Dr. Paşa Göktaş Develi’de doğdu. 1977 yılında Hacettepe Ü. Tıp Fakültesinden mezun oldu. Enfeksiyon H. ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini Ankara Ü, Tıp Fakültesi ve Haydarpaşa Nümune EAH’de aldı. Doçent olduğu 1992 yılında Haydarpaşa Nümune EAH Enfeksiyon H. ve Klinik Mik. Şefliği’ni kazandı, bu görevi 2011 yılına kadar sürdürüp aynı yıl emekli oldu. 180 üzerinde yayını olan Dr. Göktaş bunlar dışında sağlık sistemi ve laboratuvarlarda kalite sistemleri ile ilgili yazılarını sürdürüyor. Dr. Göktaş, Tıp Laboratuvarları Derneği kurucu ve başkanı, Gelişim Tıp Laboratuvarları'nın yöneticisi, evli ve iki çocuk babası. Istanbul Tabip Odası 2012 seçimlerinde, Özgür Hekimler Platformu listesinden TTB delege adayı olan Dr. Göktaş halen platformun yöneticileri arasında yer alıyor.

“Bir Sağlık Bakanı, herşeyi bilemeyeceğini bilecek kadar akıllı olmalıdır.”

Basında, mevcut sağlık bakanının değiştirileceği yazılıyor ve yerine gelebilecek muhtemel isimler belirtiliyor. Biz de, bu konuda sağlık kesiminden bazı arkadaşlara “Yeni bir Sağlık Bakanı nasıl olmalıdır” sorusunu sorduk. İşte, bu konuda hekim ağırlıklı kişilerden gelen görüşler:

1. Diyaloğa açık olmalıdır

Son dönemlerde, hekimlerin en büyük sorunu, tüm gelişmelerin tepeden inme yapılmasıdır. Sağlık bakanı ile hekimler ve hekim kuruluşları, sağlıklı diyalog kuramıyor. Yeni sağlık bakanı, öncelikle tüm kesimlerle, bu arada da hekimler ve hekim kuruluşlarıyla sürekli diyalog halinde olmalıdır.

2. “Her şeyi ben bilirim” tavrında olmamalıdır

Herkes her şeyi bilemez. Bir sağlık bakanı, her şeyi bilemeyeceğini bilecek kadar akıllı olmalıdır. Bu nedenle, farklı kesimlerin görüş ve önerilerine açık olmalı, ekip çalışmasına yatkın olmalıdır. Ayrıca, ekiplerde farklı görüş ve anlayışlara da imkan tanımalıdır.

3. Rijit olmamalıdır

Bir sağlık bakanı, görüşlerinde katı olmamalı, olabildiğince esnek olmalıdır. Yanlışta ısrar etmemelidir.

4. Şeffaf olmalı, konuları tartışmaya açmalıdır

Sağlıkta çok önemli adımlar, genelde tepeden inme geliyor. Sistemin en önemli unsuru olan hekimler bile gelişmelerden habersiz. Sağlık Bakanı, konuları şeffaf olarak tartışmaya açmalı, uygulamalar geniş biçimde tartışılarak ve özümsenerek konsensus halinde oluşturulmalıdır.

5. Sağlık bakanı, her şeyi devletten beklememelidir

İyi bir Sağlık Bakanı, her şeyi devletten beklememelidir. Popülist olmamalı, sorumlu olmalıdır. Tüm sağlık giderlerini kamuya yükleyerek, ülkenin kıt kaynaklarını savurganca harcamamalıdır. Daha doğrusu, bir harcama makinesi gibi olmamalıdır. Temel sağlık giderlerini kamunun, bunun dışındaki fantezi sayılabilecek giderlerin de gönüllü olarak vatandaşın katılımıyla çözülebileceği, katılımcı ve gerçekçi bir anlayışa sahip olmalıdır. Kamu sağlık giderlerini, taşınamaz boyutlara sürüklememelidir.

6. Yöneticiliği ve işletmeciliği bilmelidir

Yöneticilik ve işletmecilikten belirli oranda haberdar olmalı, “Performans Sistemi” gibi adaletsiz, abartılı ve suistimalleri içinde barındıran bir sistemin yıllar boyunca arkasında durmamalıdır.

7. Önce ülkeyi düşünmelidir

Tüm uygulamalarında yalnızca seçmen ve yandaşlarını memnun etmeyi değil, öncelikle tüm ülkenin çıkarlarını önde tutacak anlayış ve devlet adamı sorumluluğuna sahip olmalıdır.

8. Hekimlerin çalışma özgürlüğüne saygı göstermelidir

Hekimlerin çalışma imkanlarının esnek koşullarda sağlanmasını desteklemeli, hekimlerin çalışma alanlarına ve çalışma sürelerine kendilerinin karar verebilmesi temel haklarına saygı göstermelidir. Hekimler üzerinde gereksiz ve anlamsız baskılar kurmamalıdır. Hekimlerin çalışma alanları ve süreleri ile ilgili, ayrıca çalışma yerleri ile ilgili gereksiz kısıtlamaları kaldırmalıdır.

9. Yasalara saygılı olmalıdır

Anayasa Mahkemesi, Danıştay, yerel mahkemeler ve uluslararası hukuk kuruluşları tarafından alınan kararlara ve hukuksal sonuçlara saygı göstermeli, çıkan kararları yok sayan ve yanlışta ısrar eden tekrar düzenlemelere yönelmemelidir.

10. Adalet ve eşitlikten yana olmalıdır

Hekimleri kamuda çalışanlar ve serbest çalışanlar olarak kamplara ayırarak, bir kısmını hedef haline getirmemeli, sağlıkta hizmet üretiminin her biçiminin eşit biçimde desteklenmesi gerekliliğinin bilincinde olmalıdır. Tüm kesimlere eşit ve adaletli yaklaşım içinde olmalıdır.

Etrafımızdan çoğu hekim olan sağlık elemanlarının genel olarak bir sağlık bakanından başlıca beklentileri bunlar. Umarız beklentileri gerçekleşir.

Yorumlar

1. Erdoğan EVREN

11 Ocak 2013, 19:08

” Hekimlerin de Hakları vardır ve bunlar en az Hastaların Hakları kadardır ” diyen Sağlık Bakanı istiyoruz. SABİM şeklindeki uygulamanın aynısı Sağlık Çalışanları içinde olmalıdır.

Derya

12 Ocak 2013, 05:58

Erdoğan Bey yorumunuz için çok teşekkürler. En kısa zamanda tüm yorumları bir arada yayınlayacağım.

Derya

Son Paylaşımlar
Arşiv