Çekal Entübasyon Süresini İyileştirmede Standart Kolonoskopiye Kıyasla Şeffaf Başlıkla Kolonoskopi

Cochrane derleme özeti

Bu derlemeye, mide barsak sistemi muayenesinde şeffaf başlıkla kolonoskopiyi standart kolonoskopiyle kıyaslayan 14 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Çalışmamızın bulguları şeffaf başlıkla, çekal entübasyona kadar geçen sürenin (kolonoskopinin bittiğini gösterir) istatistiksel olarak anlamlı olmasa da kısaldığını gösteriyor. Bu sonucun klinik önemini özellikle ters etki olmadığı bildirisini değerlendirmek için daha fazla araştırma gerektiği sonucuna vardık.

Kaynak

Morgan J, Thomas K, Lee-Robichaud H, Nelson RL, Braungart S. Transparent Cap Colonoscopy versus Standard Colonoscopy to Improve Caecal Intubation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD008211. DOI: 10.1002/14651858.CD008211.pub3

Orijinal özet için: Transparan Başlıkla Endoskopi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv