Çocuklarda Doğru Hizalanamayan Kalıcı Köpek Dişlerinin Düzeltilmesi İçin Süt Köpek Dişlerinin Çekimi

Çeviri: Dt. Elis Mutlu *

Cochrane derleme özeti

Kalıcı köpek dişleri (kanin) bazen ağız ortamına doğru şekilde süremez. Çocukların %3’ünde, sağlı sollu iki köpek dişlerinin biri veya ikisi dişlerin doğru sıralamasının dışına çıkarak ağız tavanındaki dişeti altında gömük kalabilir (palatinale pozisyonlanmış).

Eğer bu sürekli köpek dişleri gömük kalırsa komşu dişe zarar verebilir, pozisyonunu değiştirebilir veya çok sık olmamakla birlikte kist formasyonu/enfeksiyon geliştirebilir.

Tedavi yöntemlerinden biri, 10 - 13 yaşları arasında süt köpek dişlerini çekmek ve sürekli dişin yanlış konumdan doğru yerine doğru hareket ederek kendiliğinden sürmesini (müdahale edilmeden düzelme) beklemektir.

Bu derlemede çekimin, palatinalde konumlanmış sürekli köpek dişlerinin tedavisinde ve ileride oluşabilecek komplikasyonların önlenmesinde başarılı olup olmadığı incelendi. Bulunan araştırmalardan, toplam 125 katılımcılı yalnızca ikisi derlemeye uygun görüldü. Her iki çalışmanın tasarım ve raporlamasından endişe duyduk ve bu nedenle süt köpek dişlerinin çekiminin etkileriyle ilgili güvenilir kanıt bulunamadı. Klinik kararlara rehber olabilmesi için daha yüksek kaliteli klinik araştırmalara ihtiyaç var.

Yazarların kararı

Halen palatinalde konumlanmış bir veya iki maksiller sürekli köpek dişi bulunan 10- 13 yaşlarındaki çocuklarda süt köpek dişlerinin çekiminin etkisine dair kanıt bulunmuyor.

Bilimsel özet

Arka plan

Üst çene kanin dişleri bazen normal yerinde ve doğru bir şekilde sürememektedir. Yaklaşık olarak toplumun %1-3’ünde bu dişler palatinale doğru yönlenmektedir. Süt dişinin doğru zamanda çekimi ile sürekli kaninlerin palatinale yönlenmesinin önlenebileceği ileri sürülmektedir. Bu derleme, ilk olarak 2009’da yayınlanmış olan Cochrane derlemesinin güncellemesidir.

Amaç

Palatinale yönlenmiş ektopik maksiller sürekli kaninlerin sürmesinde, maksiller süt kaninlerin çekiminin etkisinin değerlendirilmesidir.

Araştırma yöntemleri

Bu derlemede the Cochrane Oral Health Group’s Trials Register (20 Nisan 2012’ye kadar), the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (Cochrane Kütüphanesi 2012, Sayı 1), OVID aracılığı ile MEDLINE (1946’dan 20 Nisan 2012’ye kadar) ve OVID aracılığı ile EMBASE (1980’den 20 Nisan 2012’ye kadar) veri tabanları araştırılmıştır. Dil veya yayınlama tarihi ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Seçim kriterleri

Maksiller süt kanin dişinin çekildiği ve palatinalde konumlanan maksiller sürekli kaninin sürme/sürmeme durumunun değerlendirildiği randomize veya yarı-randomize kontrollü çalışmalar seçilmiştir.

Veri toplama ve analiz

Veri çıkarımı bağımsız olarak 2 ayrı derleme yazarı tarafından yapılmıştır. Birincil sonuç ölçütü, gözlem veya müdahale sonucunda ektopik sürekli kaninlerin sürme veya sürmeme durumunun sıklığıdır. Sonuçlar ikili sonuçlar için risk oranları olarak ve % 95 güven aralıklarıyla ve devam eden sonuçlar için ortalama farklarla ifade edilecektir. Hem klinik hem de metodolojik faktörler dâhil olmak üzere heterojenite araştırılacaktır. Yayınlanmamış verileri talep etmek için araştırmaların yazarları ile temasa geçilmiştir.

Ana sonuçlar

Bir önceki derlemede ‘’raporlamadaki eksiklikler ve yetersiz veri’’ nedenleriyle hariç tutulan iki randomize kontrollü çalışma, bu derlemeye eklenmiştir. Bu iki araştırma yaklaşık olarak 128 çocuk hastada 150’den fazla palatinale konumlanmış kanin dişi içermektedir ve iki araştırma da aynı araştırma grubu tarafından yönetilmektedir. Araştırma raporlarında sunulan veriler eksik veya tutarsızdır. Her iki araştırmada da kayırma hatası riski yüksektir. Her iki araştırmanın yönetiminde, tasarımında ve raporlarında ciddi eksiklikler olduğu vurgulanmalıdır. Detaylı bilgi almak ve tutarsızlıkları netleştirmek için araştırma yazarlarıyla bağlantı kurma girişimleri başarısız olmuştur. Tedavi tercihleri birey düzeyinde izlenmiş, başarılı tedavilerin sonuçları dahil dişler ile ilişkili bildirilmiş ve veriler her tedavi grubu için rapor edilmemiştir. Yan etkiler bildirilmemiştir. Araştırmaların hiçbiri, klinik kararlara rehber olacak kanıt sağlamamaktadır.

Kaynak

Parkin N, Furness S, Shah A, Thind B, Marshman Z, Glenroy G, Dyer F, Benson PE. Extraction of primary (baby) teeth for unerupted palatally displaced permanent canine teeth in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD004621. DOI: 10.1002/14651858.CD004621.pub3

Orijinal özet için: Palatinalde Pozisyonlanmış Kaninler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı.

Son Paylaşımlar
Arşiv