Üretrasında Daralma Olan Erkeklerde Dilatasyon, Endoskopik Üretrotomi Ve Üretroplasti

Cochrane derleme özeti

İdrar yolunda daralma (striktür) genç erkeklerde idrar çıkarma problemlerinin olağan bir nedenidir. Standart tedavide daralan bölüm üretraya sokulan enstrümanlar kullanılarak genişletilir (üretral dilatasyon ya da üretrotomi). Alternatif olarak daralan bölümün çıkarılması ya da greft konmasıyla üretroplasti yapılabilir. Mevcut kanıtların bu derlemesi hangi seçeneğin en iyisi olduğuna dair belirsizlik nedeniyle yapıldı.

Derlemenin tüm amaçlarına cevap verebilmek için iyi kalitede çok az kanıt bulduk. Tek bir araştırmanın sonuçları dilatasyon ya da üretrotominin eşdeğer sonuçlar getirdiğini ancak bunlarla birlikte nispeten kısa bir süre içinde prosedür tekrarı gerektiren, yüksek oranda nüks olduğunu gösteriyor.

Bir özetten sağlanan ön veriler, pelvis kemiklerinin kırıklarından sonra görülen üretral travma şeklindeki spesifik bir duruma karşı üretroplastinin üretrotomiden daha etkili olduğunu gösterdi.

Striktür tedavisi yapılan hastaların iyilik hali ve yaşam kalitesiyle ilgili veri bulamadık. Bu derlemenin ana sonucu olarak kaliteli kanıt eksikliği olduğunu belirledik. Bu da erkeklerde üretral striktür tedavisinde hangi müdahalenin en etkili ve mali etkin olduğunu kesinleştirmek için daha fazla araştırma gerektiği anlamına geliyor.

Kaynak

Wong SSW, Aboumarzouk OM, Narahari R, O'Riordan A, Pickard R. Simple urethral dilatation, endoscopic urethrotomy, and urethroplasty for urethral stricture disease in adult men. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD006934. DOI: 10.1002/14651858.CD006934.pub3

Orijinal özet için: Üretral Striktür Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv