Acil Serviste Akut Astım Tedavisi İçin İnhaler Steroid Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Astım dünyada en sık görülen kronik hastalıklardan biridir. Dünyada astımdan yakınan, her yaş ve etnik gruptan insanda görülen 250 ölümden biri astıma bağlanır. Astım atağı esnasında hava yollar kas spazmına ve iltihabın yarattığı ödeme bağlı olarak daralır. Ödemi gidermek için kortikosteridli ilaçlar kullanılır. Kortikosteroidler solunum yolundan alınabildiği gibi, sistemik yolla etki sağlamak için ağızdan ya da damar içi yoldan verilebilir.

Astım ataklarının standart tedavisi, hava yollarını açmak için beta2-agonistler ve iltihabı azaltmak içi kortikosteroidler içerir. Bu derleme inhalasyonla solunum yolundan alınan kortiksoteroidlerin (ICS) acil servislerde kullanımının faydalı olup olmadığı araştırıldı. Bu derleme için yapılan literatür taramasında, konuyla alakalı bulunan 90 çalışmadan 20’si derlemeye uygun bulunarak seçildi. Araştırmalar, 13’ü çocuklarda, 7’si erişkinlerde, toplam 1403 katılımcıyla yapıldı.

Bu derlemede tek başına ya da sistemik kortikosteroidlerle kombine olarak, solunum yolundan verilen kortikosteridlerin astım krizinin çözülmesinde fayda sağladığı, iyi tolere edildiği ve az yan etkileri olduğu bulundu. Ancak en etkili ilaç ve dozaj belirsiz. Bu derlemeye alınan çalışmalarda çeşitli ICS ilaçlar kullanıldı: Beklometazon, budesonid, deksametazon sodyum fosfat, flutikazon propiyonat, flunisolid ve triamsinolon.

Derlememizde acil serviste ICS kullanımının hastaneye yatışlarda azalmayla sonuçlandığı da bulundu. Hastaneye yatışlar ICS ile tedavi edilen her 100 hastada, plaseboya kıyasla 32’den 17’ye indi.

Halen acil servislerde, akut asım ataklarında ICS’lerin sistemik kortikosteroid tedavisinin yerine tek başına kullanımını destekleyen kanıtlar yetersiz.

Ancak acil servislerde ICS kullanımıyla ilgili cevabı olmayan çok soru var. Gelecekte yapılacak çalışmalarda, optimal doz, doz sıklığı, verilme cihazı, etkili ICS ilacının belirlenmesi ve net belirlenmiş sonuç ölçütlerine (yatış kriterleri, akciğer fonksiyon testleri ve acilden taburculuk sonrası izlem gibi) yönelmek gerekiyor.

Kaynak

Edmonds ML, Milan SJ, Camargo Jr CA, Pollack CV, Rowe BH. Early use of inhaled corticosteroids in the emergency department treatment of acute asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD002308. DOI: 10.1002/14651858.CD002308.pub2

Orijinal özet için: Acil Serviste İnhaler Steroid Kullanımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv