Aktinik Keratozda Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Aktinik keratoz uzun süre güneşe maruziyetin neden olduğu bir cilt hastalığıdır. Hasarlı ciltte küçük, kırmızı, kaba, pullanmış düz lekeler görülür, Kanama ve ağrı gibi belirtileri olabilir. Dahası bu lezyonlar tedavi edilmediğinde kanser gelişim potansiyeli vardır. Tedavi nedenleri arasında kozmetik görünüm, belirtilerin giderilmesi, ya da cilt kanserinin önlenmesi yer alır. Tedavi tek tek lezyonlara yönelik ya da birkaç görünür ya da az görünür lezyonun birlikte bulunduğu daha büyük cilt alanlarına yönelik olabilir.

Bu sistematik derlemeye aktinik keratoz tanılı toplam 10 036 katılımcıda 24 tedaviyi değerlendiren 83 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi.

Cilde topikal olarak uygulanan 18 krem ya da jel değerlendirildi: Adapalen jel, aretinoid metil sülfon (Ro 14-9706), betulin bazlı oleojel, kalsipotriol (vitamin D), kolçisin, diklofenak, 2-(diflorometil)-dl-ornitin (DFMO), 5-florourasil, ß-1,3-D-glukan, imikimod, ingenol mebutat (PEP005), izotretiyonin, mazoprokol, nikotinamid, rezikimod, güneş koruyucu, DL-α-tokoferol (vitamin E) ve tretiyonin. Etretinat tedavisi ağızdan kullanıldı. İki mekanik tedavi (CO2 ve Er:YAG laserle cilt yenileme) ve üç kimyasal tedavi yapıldı: lezyonların kriyoterapisi, lezyonlarının ya da bölgenin fotodinamik tedavisi ve bölgesel trikloarestik asitle soyma.

Aktinik keratoz tedavisi sonuçları çalışmadan çalışmaya farklı şekillerde raporlandı. Bu tutarsızlığa rağmen aktinik keratoz tedavisinde birkaç iyi tedavi seçeneğinin bulunduğu kararına varılabilir. Aktinik keratozlar kriyoterapi, diklofenak, 5-florourasil, imikimod, ingenol mebutat, fotodinamik tedavi, cilt yenileme ve triklorasetik asitle soyma yöntemleriyle başarılı olarak tedavi edilebilir. Bu farklı tedaviler genel olarak kıyaslanabilir derecede etkili. Diklofenak ve 5-florourasil gibi bazılarıyla birlikte ciltte iritasyon görüldü ancak diğer yan etkiler seyrekti. Sonuçta sağlanan cilt görünümü tedaviden tedaviye değişkendi. İmikimod ve fotodinamik tedaviyle kriyoterapi ve 5-florourasile kıyasla daha iyi daha iyi kozmetik görünüm sağlandı.

Tek tek lezyonlarda fotodinamik tedavi kriyoterapiye göre daha iyi terapötik ve kozmetik sonuçlar sağlıyor.

Alana yönelik tedaviler arasında diklofenak, 5-florourasil, imikimod ve ingenol mebutat, farklı yan etkiler ve kozmetik sonuçlarla birliktelik gösteren iyi seçenekler oluşturuyor.

Tüm bunlara bakıldığında aktinik keratozlarda tedavi seçimleri lezyon sayısı, hastanın istediği sonuçlar ve tedaviye toleransa dayanıyor.

Kaynak

Gupta AK, Paquet M, Villanueva E, Brintnell W. Interventions for actinic keratoses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD004415. DOI: 10.1002/14651858.CD004415.pub2

Orijinal özet için: Aktinik Keratoz Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv