Alevlenen Durulan Multipl Sklerozda Oral Veya İV Kortikosteroid

Cochrane derleme özeti

Alevlenen durulan multipl sklerozun atakları merkezi sinir sistemindeki iltihaba bağlıdır. Tüm araştırmalar, genellikle İV yolla verilen kortikosteroid kullanımıyla toparlanmanın hızlanabileceğini gösterdi. Eğer ağızdan verilen (oral) steroidler de İV yol verilenler kadar faydalı olabilirse, kullanımı daha kolay ve ekonomik olur.

Bu derlemede nükslerden toparlanmada oral ve İV steroidlerin eşdeğer derecede etkili olup olmadığı değerlendirildi. Konuya ilişkin literatür taranarak derleme kriterlerine uyan, toplam 215 katılımcıyla yapılmış 5 araştırma bulundu.

Çalışmaların yürütüm metotlarında, çalışmayı bırakan katılımcıların eksik raporlanması ve örnek büyüklüklerinin yeterliliğinde ve veri analizinde bazı kısıtlamalar olmakla beraber, 5 çalışmada da oral veya İV steroid alan hastalar arasında, faydalar ve ters olaylar açısından ve farmakolojik ve radyolojik sonuç ölçütlerinde anlamlı farklar olmadığı bulundu. Her iki tedavi de eşit derecede etkili ve güvenli görünüyor.

Bu kanıtlara dayanarak MS nükslerinin tedavisinde oral steroid tedavisi, İV tedaviye pratik ve etkili bir alternatif sağlayabilir.

Kaynak

Burton JM, O'Connor PW, Hohol M, Beyene J. Oral versus intravenous steroids for treatment of relapses in multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD006921. DOI: 10.1002/14651858.CD006921.pub3

Orijinal özet için: MS’te Oral Veya İV Steroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv