Bipolar Bozuklukta Akut Afektif Atakların Tedavisinde Tiyagabin

Cochrane derleme özeti

Bu sistematik derlemede bipolar bozukluğun akut tedavisinde tiyagabinin plaseboya ya da başka farmakolojik ajanlara kıyasla etkisi ve kabul edilebilirliğine dair kanıtları derledik. Randomize kontrollü araştırma bulunamadı. Halen tiyagabinin bipolar hastalığın akut tedavisinde tek ilaç ya da ek tedavi olarak kullanımına dair bir tavsiyeye temel olacak kanıtlar yetersiz.

Önemli oranda hastanın bayılma ve nöbet ataklarından yakındığını bildiren raporlar var. Bu atakların doğası ortaya çıkarıldıktan sonra, bipolar hastalığın akut tedavisinde tiyagabinin etkinlik ve kabul edilebilirliğini araştıran randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor

Kaynak

Vasudev A, Macritchie K, Rao SK, Geddes J, Young AH. Tiagabine for acute affective episodes in bipolar disorder. Cochrane Database of SystematicReviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD004694. DOI: 10.1002/14651858.CD004694.pub3

Orijinal özet için: Akut Afektif Bozuklukta Tiyagabin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv