Diyabetik Hastalarda Böbrek Hastalığını Önlemek İçin İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Diyabetik hastaların birçoğunda (%20 – 60 kadarı) hipertansiyon bulunur ve tedavisi gerekir. Bu ilaçlar ayrıca hem tansiyonu normal hem de yüksek hastalarda böbrek hastalığı gelişimini de önlemeye fayda sağlar. Diyabetik böbrek hastalığı (DBH) olan birçok hasta (%20-40) son aşama böbrek hastalığı (SABH) gelişimi devem eder ve birçoğu da SABH gelişmeden önce kalp hastalıklarından veya diğer dolaşım problemlerinden ölür.

Böbrek hastalığı belirtisi olmayan diyabet hastalarında antihipertansif ilaçların fayda ve zararlarını belirlemek için literatürü gözden geçirdik. Toplam 61 264 katılımcıyla yapılan 26 araştırma bulduk. Araştırmalarda antihipertensif ilaçlar plaseboyla, tedavi yapılmamasıyla ve başka antihipertansif ilaçlarla kıyaslandı. ACEİ grubu ilaçların idrar albümini normal diyabetik hastalarda plaseboya ya da KKB’lere kıyasla yeni başlayan böbrek hastalığını önlediği ve ölüm sayısını azalttığı gösterildi.

ARB’lerin SABH gelişimi ya da ölümlere anlamlı bir etkisi olmadığı bulundu.

Alt grup analizleri kalp hastalığı riski yüksek tip 2 diyabetli hastalarda ARB’lerle benzer faydalar gösterdi, ancak dikkatle yorumu gerekiyor. Bu popülasyonda ACEİ ve ARB’lerin doğrudan kıyaslanması diyabetik böbrek hastalığı gelişimini önlemede fark olmadığını gösterdi. ACE inhibitörlerinin faydaları tutarlı ve diyabetik böbrek hastalığının primer önlenmesinde birinci seçenek olması gerekir.

Kaynak

Lv J, Perkovic V, Foote CV, Craig ME, Craig JC, Strippoli GFM. Antihypertensive agents for preventing diabetic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD004136. DOI: 10.1002/14651858.CD004136.pub3

Orijinal özet için: Diyabette Böbrek Koruma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv