Hafif Bilişsel Bozulması Olan Hastaların Tedavisinde Huperzin A Kullanımı İçin Kanıt Bulunmuyor

Cochrane derleme özeti

Hafif bilişsel bozulma (HBB) kişinin hafıza, dil ve başka mental işlevlerinde, diğer insanların fark edebileceği derecede ve testlerle gösterilebilen, ancak günlük yaşamla etkileşecek kadar şiddetli olmayan bozulma durumudur. Araştırmalar, HBB’li kişilerde, özellikle ana sorun hafızada ise, izleyen birkaç yıl içinde Alzheimer hastalığı (AH) gelişme riskinin artmış olduğunu gösterdi.

AH için halen mevcut ilaç tedavilerinin, asetilkolin esteraz enzimini inhibe edip, beyinde asetilkolin düzeylerini yükselterek iş gördüğü düşünülür. Ancak bu ilaçların HBB’de etkili olduğu gösterilmedi ve birçok yan etkileri var.

Huperzin A, bir Çin tıbbi bitkisi olan Huperzia serrata’dan izole edilen bir alkaloid olan bir bitkisel ilaçtır. Bunun da bir asetilkolin esteraz inhibitörü olduğu ve HBB’de bazı faydalı etkileri olabilecek, beyni glutamatın indüklediği hasara karşı koruma ve sinir büyüme faktörü düzeylerini artırma gibi başka özellikler taşıdığı bulundu.

Bu ilaç Çin’de HBB tedavisinde kullanılıyor ancak, bu derlemede huperzin A ile ilgili plaseboya karşı yapılmış randomize kontrollü araştırma bulunamadığından etkinlik ve güvenliği analiz edilemedi. HBB olan hastalarda huperzin A ile randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Yue J, Dong BR, Lin X, Yang M, Wu HM, Wu T. Huperzine A for mild cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD008827. DOI: 10.1002/14651858.CD008827.pub2

Orijinal özet için: Hafif Bilişsel Bozulmada Huperzin A

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv