İleri Rektum Kanserinde Ameliyat Öncesinde Sade Veya Kemoterapiyle Kombine Radyoterapi

Cochrane derleme özeti

Rektum kanserinde ameliyat öncesinde sade radyoterapi ile kemoterapiyle kombine radyoterapiyi kıyasladık. Derlemeye, kanseri lenf bezlerine yayılmış ancak karaciğer ve başka organlara yayılmamış hastaları dahil ettik.

5 yılın sonunda her iki grupta da aynı sayıda hastanın hayatta kaldığını bulduk. Yani bir tedavi diğerine göre hastaların daha uzun yaşamasını sağlamadı. Kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarda, sade radyoterapi alanlara göre kısa dönemde daha fazla ishal gibi problemler görüldü. Ancak kombine tedavi alanlarda 5 yılın sonunda tümör yerinde kanser nüksünün daha az olduğunu bulduk. Bu bulgu önemli ve bu tedavinin daha faydalı olabileceğini gösteriyor.

Kaynak

McCarthy K, Pearson K, Fulton R, Hewitt J. Pre-operativechemoradiationfornon-metastaticlocallyadvancedrectalcancer. Cochrane Database of SystematicReviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD008368. DOI: 10.1002/14651858.CD008368.pub2

Orijinal özet için: İleri Rektum Kanseri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv