Meme Kanseri Tedavisi Görmüş Kadınların İzleminde Multidisipliner Rehabilitasyon

Cochrane derleme özeti

Meme kanseri dünyada en sık görülen kanserdir. Meme kanseri olan kadınların çoğunluğuna tedavi olarak ameliyat ve radyoterapi veya kemoterapi ya da ikisi birden yapılır. Meme kanseri tedavisindeki bu büyük ilerlemelerle birlikte birçok kadın hala, hastalık ve tedavisiyle ilgili, yaşam kalitelerine ciddi etki gösteren, kısa ve uzun vadeli yan etkiler ve psikolojik sıkıntıyla uğraşmak zorundadır.

Multidisipliner rehabilitasyon, bu kadınlarda sonuçları iyileştirmeyi hedefler ancak etkinliklerine dair kanıt temeli henüz oluşmadı. Multidisipiliner rehabilitasyon programları değişken olup, genellikle tıbbi, egzersiz, eğitim ve psikolojik danışmanlık ve destek müdahaleleri arasından seçilen birden çok müdahale içerir. Bu derlemede, meme kanseri tedavisi görmüş kadınlarda, organize multidisipliner müdahalenin etkilerini değerlendiren araştırmalar derlendi.

Derleme için toplam 262 kadınla yapılmış 2 randomize kontrollü araştırma belirlendi. Bu araştırmalardan alınan veriler, multidisipliner rehabilitasyonun, bozuklukların düzeyinde (omuz eklemi hareket açıklığı), psiko-sosyal uyumda ve yaşam kalitesinde kısa vadeli kazançlar sağladığına dair düşük kalitede kanıt sağlıyor.

Çalışmalardan hiçbirinde, bu bakımın uzun vadeli işlevsel sonuç ölçütleri, bakım sağlayıcılara etki ve programların mali etkinliği raporlanmadı.

Genel olarak, bu derlemenin sonuçları multidisipliner rehabilitasyonun kısa vadede zararlı olmadığını, işlevsel yetiler ve yaşam kalitesini iyileştirebileceğini gösteriyor. Derlememiz alanda sağlam araştırma eksikliği olduğu ve yüksek kalitede daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Kaynak

Khan F, Amatya B, Ng L, Demetrios M, Zhang NY, Turner-Stokes L. Multidisciplinary rehabilitation for follow-up of women treated for breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD009553. DOI: 10.1002/14651858.CD009553.pub2

Orijinal özet için: Meme Kanserinde Multidisipliner Rehabilitasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar