Rektal Kanser Rezeksiyonundan Sonra Kalıcı Stomayla Veya Stomasız Yaşam Kalitesi

Cochrane derleme özeti

Rektum kanseri tanısı konan hastalarda kesin tedavi ameliyattır. Cerrahi sonuç, ya barsağın devamlılığının yeniden sağlanması ya da stoma açılmasıdır. Geleneksel olarak, hastalarda yaşam kalitesini düşürdüğü olduğu inancıyla, kolostomi açılması tercih edilmedi. Sağlam sonuçlar çıkaramadık ancak, bu derlemeye alınan çalışmalar bu görüşü desteklemiyor.

Kaynak

Pachler J, Wille-Jørgensen P. Quality of life after rectal resection for cancer, with or without permanent colostomy.. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD004323. DOI: 10.1002/14651858.CD004323.pub4

Orijinal özet için: Rektum Kanserinde Kolostomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar