Nefrotik Sendromda Huangqi Tipi Çin Bitki İlaçları

Cochrane derleme özeti

Ağır proteinüri (idrarda protein), hipoalbüminemi (kanda albümin azalması), ödem ve hiperkolesterolemi nefrotik sendromun majör özellikleridir. Halen bu hastalıkta birincil ilaçlar kortikosteroidler, alkilleyici ajanlar ve siklosporindir. Ancak kullanımlarıyla birlikte çok sayıda ters etki vardır. Bu derleme için Huangqi tipi bitki ilaçlarını kontrole karşı kıyaslayan toplam 461 katılımcı ile yürütülen 9 çalışma belirledik. Derlememizin sonuçları Huangqi tipi bitkisel ilaçların nefrotik sendromda plazma albüminini yükselterek ve idrarla albümin atılımını, kan kolesterolü ve trigliseridleri azaltarak pozitif bir etkisi olabileceğini gösteriyor. Huangqi tipi bitkisel ilaçlar nefrotik sendromda kullanılan diğer ilaçların bazı yan etkilerini azaltabilir, ancak bunlar sadece iki çalışmada raporlandı. Derlenen 9 araştırmanın metodolojik kalitelerinin düşük olması bu derlemenin ana sınırlamasını teşkil ediyor. Hastaların patoloji tipi, cinsiyeti, yaşı gibi ilacın verilme süresi ve dozajı da analiz edilemedi.

Kaynak

Feng M, Yuan W, Zhang R, Fu P, Wu T. Chinese herbal medicine Huangqi type formulations for nephrotic syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD006335. DOI: 10.1002/14651858.CD006335.pub3

Orijinal özet için: Nefrotik Sendromda Çin Bitkileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar