Nazal Poliplere Karşı Topikal Kortikosteroidler

Kanıtlar nazal poliplerin tedavisinde topikal kortikosteroidlerin yararlı olduğunu gösteriyor. Kortikosteroidler semptomları, nazal obstrüksiyonu ve polip boyutlarını azaltmada etkili ve cerrahiden sonra yeniden büyümeyi önlemeye yardımcı oluyor. 40 araştırmanın derlemesi.

Cochrane derleme özeti

Bu derlemede, nazal poliplerin tedavisi için buruna sprey şeklinde kortikosteroid uygulanmasına dair kanıtlar özetleniyor. Polipler, burun ve sinüslerin mukoza tabakasının kronik enflamasyonu sonucunda gelişerek nazal obstrüksiyon, sinüs drenajında bozulma, koku/tat duyusu kaybı burun akması veya nazal konjesyona neden olur.

Derlemeye 3624 hasta üzerine yürütülmüş 40 çalışma dâhil edildi. Kanıtlar nazal poliplerin tedavisinde topikal kortikosteroidlerin yararlı olduğunu gösteriyor. Kortikosteroidler semptomları, nazal obstrüksiyonu ve polip boyutlarını azaltmada etkili ve cerrahiden sonra yeniden büyümeyi önlemeye yardımcı oluyor. Kombine edilen tüm bilgiler, polip büyüklüğü üzerindeki etkinin önceden sinüs cerrahisi uygulanmış hastalarda daha büyük olduğunu gösteriyor. Bildirilen yan etkiler plasebodan fark göstermiyor ve yararların riske ağır bastığı kesin.

Arka plan Nazal polipli kronik rinosinüzit (NPKR) tümü de mukozanın aşırı büyümesi ve şişmesine neden olan bir grup hastalıktan kaynaklanan, burun ve sinüsler çapında enflamasyonu ifade eder. Topikal steroidler her basamakta, her hekim tarafından farklı rejimler ve dozlarda, sinüs cerrahisi ile birlikte veya yalnız başına en yaygın kullanılan tedavidir. NPKR’de nüksü önlemek için tıbbi bakımın sürdürülmesi gerekir.

Amaçlar Topikal kortikosteroidlerin NPKR üzerine etkilerini değerlendirmek ve tedaviden hemen önce ya da daha önce sinüs cerrahisi uygulanan hastalar ya da sinüs cerrahisi olmadan tedavi gibi çeşitli alt grupların analizi amaçlandı.

Araştırma stratejisi Cochrane Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Grubu Araştırma Kayıtları, CENTRAL, PubMed, EMBASE, CINAHL, Web of Science; BIOSIS Previews; Cambridge Scientific Abstracts; ICTRP ve yayınlanmış ya da yayınlanmamış araştırmalar için başka kaynaklar 2012 Nisanına kadar tarandı.

Seçim kriterleri NPKR hastalarında topikal steroidler üzerinde çalışılan RK araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz En az iki yazar tam metinlerde araştırma sonuçlarını taradı ve seçim kriterlerine göre değerlendirdi, yazarlarıyla temas kurdu. İhraç edilen çalışmalarla ilgili tüm yargılarımızı belgeledik. Bilgiler önceden hazırlanan standart formla iki yazar tarafından çıkarıldı.

Ana sonuçlar Kriterleri tutan 40 çalışma seçildi. Araştırmalar, kayırma hatası yönünden düşük riskli (21) orta (13) ve yüksek riskli (6) olarak değerlendirildi. Primer sonuç beklentileri olarak sino-nazal belirtiler, polip büyüklüğü ve cerrahiden sonra polip rekürrensi seçildi.

Topikal steroidler plaseboya karşı tüm semptom skorlarında iyileşme sağladı (standardize ortalama fark (SOF) -0.46; 95% GA -0.65 ile -0.27 arası, P < 0.00001; yedi araştırma, n = 445) ve semptomları iyileşen hasta oranı (cevap verenler) daha yüksek oldu (risk oranı 1.71; 95% GA 1.29 – 2.26, P = 0.0002; dört araştırma, n = 234). Topikal kortikosteroidler polip skorunu da düşürdü (SOF -0.73; 95% GA -1.00 ile -0.46 arası, P < 0.00001; üç araştırma, n = 237) ve polip boyutları azalan hasta sayısını (cevap verenler) yükseltti (RO 2.09; 95% GA 1.65 – 2.64, P < 0.00001; sekiz araştırma, n = 785).

Steroidler cerrahiden sonra polip rekürrensini de önledi (RO 0.59; 95% GA 0.45 – 0.79, P = 0.0004; altı araştırma, n = 437).

Sinüs cerrahisine göre alt grup analizi, topikal steroidler sinüs cerrahisinden sonra herhangi bir zamanda verildiğinde polip skorunda, hiç cerrahi uygulanmayan hastalara kıyasla daha büyük fayda gösterdi (cerrahi sonrası için SOF -1.19; 95% GA -1.54 ile -0.83 arası /cerrahi uygulanmayan grup için SOF -0.13; 95% GA -0.53 ile 0.28 arası, P < 0.00001).

Yan etkiler açısından gruplar arasında fark bulunmadı.

Yazarların kararı NPKR’de topikal kortikosteroidler faydalı bir tedavidir; yan etkiler minimaldir ve fayda risklere ağır basar. Steroidler semptomları iyileştirir, polipleri küçültür ve cerrahiden sonra rekürrensi önler. Sinüs cerrahisi geçiren hastalarda cevabın daha büyük olması muhtemeldir, ancak daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak Kalish L, Snidvongs K, Sivasubramaniam R, Cope D, Harvey RJ. Topical steroids for nasal polyps. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD006549. DOI: 10.1002/14651858.CD006549.pub2.

Orijinal özet için: Polipli Kronik Rinosinüzit

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus