Polipsiz Kronik Rinosinüzitte Topikal Steroidler

Cochrane derleme özeti

Polipsiz kronik rinosinüzitte topikal steroidler semptom kontrolünü iyileştirir. Bu derlemede kronik rinosinüzit tedavisinde buruna uygulanan steroidlerin etkisine dair kanıtlar özetleniyor.

10 araştırmanın toplam 590 hastaya ait sonuçları derlendi. Kanıtlar, polipsiz kronik rinosinüzit tedavisinde topikal steroidlerin yararlı olduğunu gösteriyor. Çalışmalardan sağlanan bilgiler kombine edildiğinde kanıtlar, semptom kontrolünde plaseboya karşı topikal steroid kullanımını destekledi. Tedaviye, topikal steroidle tedavi edilen hastaların daha büyük bir yüzdesi cevap verdi. Faydalı etkide anahtar rol, basit spreyler veya damlalar yerine steroidin sinüse doğrudan ulaşmasını sağlayan uygulama metodları anahtar rol oynayabilir. Bildirilen yan etkiler plasebodan fark göstermedi. Gelecek çalışmalarda uygulama tekniklerinin doğrudan karşılaştırılması fayda sağlayabilir.

Arka plan Kronik polipsiz rinosinüzitte (KRS) kpsamlı tıbbi tedavinin bir parçası olarak topikal kortikosteroidler kullanılır. Buna rağmen net bir genel faydaya dair yetersiz kanıt bulunuyor. Topikal steroid kullanımının etkinliğine dair çalışmalarda, sinüs cerrahisi uygulanmış ya da uygulanmamış hastalarda farklı ilaç tatbik metodları kullanıldı. Bu durum ilacın topikal veriliş ve dağılımını doğrudan etkiler.

Amaçlar Polipsiz KRS hastalarında topikal steroidin etkilerini değerlendirmek ve sinüs cerrahisi durumu ve ilacın tatbik metodları gibi alt grup analizleri dahil semptom iyileşmesi ile ilgili bilgilerin meta analizi amaçlandı.

Araştırma stratejisi Cochrane KBB Hastalıkları Grubu Araştırma Kayıtları, CENTRAL, PubMed; EMBASE; CINAHL; Web of Science; BIOSIS Previews; Cambridge Scientific Abstracts; ISRCTN ve başka yayınlanmış-yayınlanmamış araştırma bilgileri 9 Temmuz 2010 tarihine kadar araştırıldı.

Seçim kriterleri Her yaştan polipsiz KRS hastalarının tedavisinde topikal kortikosteroidlerin plasebo, tedavi verilmemesi ya da alternatif bir topikal steroidle karşılaştırıldığı tüm randomize araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz İki yazar ana metinler üzerinden ve gereğinde yazarlarla kontak kurarak araştırma sonuçlarını gözden geçirdi, kriterlere göre seçti. Çalışmaların elenmesindeki yargılarımızı belgeledik. Bilgileri iki yazar önceden hazırlanan standart formla çıkardı.

Ana sonuçlar Kriterlere uyan, toplam 590 hasta üzerinde yürütülmüş 10 çalışma seçildi. Araştırmaların altısı kayırma hatası riski düşük ve dördü orta olarak değerlendirildi. Primer sonuç beklentisi olarak sino-nazal belirtiler seçildi. Plasebo ile kıyaslandığında, topikal steroidler belirti skorlarını iyileştirdi (standardize ortalama fark -0.37; 95% GA -0.60 ile -0.13 arası, P = 0.002; beş araştırma, n = 286) ve cevap veren hasta oranı daha yüksek bulundu (RO 1.69; 95% GA 1.21 – 2.37, P = 0.002; dört araştırma, n = 263).

Kısıtlı sayıda çalışmada araştırılan, sinüs cerrahisi uygulanan ve uygulanmayan hastaların alt grup analizi anlamlılık göstermedi (P = 0.35).

Topikal uygulama metoduna göre alt grup analizi, steroidin basitçe buruna uygulanması yerine doğrudan sinüse uygulanmasında daha fazla yarar gösterdi (P = 0.04). Yaşam kalitesi gruplarında ve advers etkilerde fark görülmedi.

Yazarları kararı Polipsiz KRS’de topikal steroidler, faydalı bir tedavidir ve advers etkiler minimaldir. Polipsiz KRS’de kapsamlı tedaviye eklenebilir. Steroidin sinüslere doğrudan uygulanması daha fazla yarar sağlayabilir. Sinüslere farklı tatbik yollarını kıyaslayan, yeterli izlem süreli (3 aydan uzun) daha çok çalışma gerekiyor.

Kaynak Snidvongs K, Kalish L, Sacks R, Craig JC, Harvey RJ. Topical steroid for chronic rhinosinusitis without polyps. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 8. Art. No.: CD009274. DOI: 10.1002/14651858.CD009274.

Orijinal kaynak için: Polipsiz Kronik Rinosinüzitte Topikal Steroid

Etiketler:

Son Paylaşımlar