Yeni Sağlık Bakanı’nın İşi Kolay Değil


Doç. Dr. Paşa Göktaş Develi’de doğdu. 1977 yılında Hacettepe Ü. Tıp Fakültesinden mezun oldu. Enfeksiyon H. ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini Ankara Ü, Tıp Fakültesi ve Haydarpaşa Nümune EAH’de aldı. Doçent olduğu 1992 yılında Haydarpaşa Nümune EAH Enfeksiyon H. ve Klinik Mik. Şefliği’ni kazandı, bu görevi 2011 yılına kadar sürdürüp aynı yıl emekli oldu. 180 üzerinde yayını olan Dr. Göktaş bunlar dışında sağlık sistemi ve laboratuvarlarda kalite sistemleri ile ilgili yazılarını sürdürüyor. Dr. Göktaş, Tıp Laboratuvarları Derneği kurucu ve başkanı, Gelişim Tıp Laboratuvarları'nın yöneticisi, evli ve iki çocuk babası. Istanbul Tabip Odası 2012 seçimlerinde, Özgür Hekimler Platformu listesinden TTB delege adayı olan Dr. Göktaş halen platformun yöneticileri arasında yer alıyor.

Maalesef yeni Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu’ nun işi kolay değildir.

Giden Sağlık Bakanı, yeni Bakan’a tam bir popülizm enkazı devir etmiş durumdadır.

Şişmiş devasa kamu sağlık harcamaları, 70 milyar TL gibi sürdürülemez dev rakamlara ulaştı.

Sağlık harcamaları, her yıl artırılarak bu noktaya kadar getirildi. Ancak, daha fazla artırabilme gücü yoktur, aksine, azaltılması gerekecektir.

Yüksek harcamalarla, sağlık hizmeti halka neredeyse tümüyle bedavaya sunuldu ve bu sayede artan memnuniyet oluştu. Ancak oldukça yüksek bedeller ödendi. Bir anlamda, gelecek nesillerin hakkından harcanmış oldu.

Bedava sirke baldan tatlıdır. Halk, bedava hizmete bir hayli alışmış görünüyor.

Ancak bu durumu sürdürmek zordur. Çoğu ülke sürdüremiyor. Bu yüzden katkı paylarını ve kapsam dışı işlemleri sürekli olarak artırıyorlar.

Türkiye de böyle yapmak zorundadır.

Bu noktada da bazı memnuniyetsizlikler olacaktır.

Bir de, eski sistemden nemalananlar daha şimdiden yeni Bakan’ı karalamaya başladılar bile. Bunun ilk ipuçlarını bazı yayın organlarında görmekteyiz.

Sayın Bakan’ın ilk açıklamaları olumludur. Hekim ve sağlık personeli ile barışık hale gelmeden sağlık alanı yönetilemez. Uzlaşma ve barış zorunludur. Sayın Bakan, bu durumun bilincinde görünüyor.

Sağlık alanının, eski Bakan’ın katı, inatçı ve vizyonu kıt politikasından doğan ve çıkmaza girmiş pek çok sorunu bulunuyor. Sayın yeni Bakan’ın bu sorunları bildiği kanısındayız. Önümüzdeki dönemde, adım adım bazı sorunların çözüleceğini sanıyoruz.

Ancak, kısa sürede çok şey beklememek gerek. Gelinen noktadaki konjonktür, buna izin vermez. Popülizmin harcama döneminin olumlu imajını, eski Sağlık Bakanı heybesinde götürdü. Sayın Müezzinoğlu’na maalesef tasarruf ve harcamalarda kısıntılar gibi sevimsiz geri alma dönemi miras bırakıldı. Bu durum da sevimsiz ve sancılı bir süreç olacaktır.

Sayın Müezzinoğlu’na şans vermek, tolerans göstermek ve sabırlı davranmak gerektiği kanısındayız. Çünkü değişiklikler zaman alacaktır.

Kanımızca Sayın Bakan’ın yapması gereken başlıca işlerden birisi, eski Bakan’ı yanlış yönlendiren bir kısım Bakanlık görevlilerinin bir an önce değiştirilmesidir. Sayın Bakan’ın yeni bir kadroya gereksinimi var.

Diğer konu ise, hekimlerin çalışma özgürlüğü konusunda getirilen katı ve hukuk dışı uygulamaların çözülmesidir. Bu konuda, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay gibi yargı kuruluşlarının kararlarına saygı göstermek ve onları uygulamak gereklidir. Yani Sağlık Bakanlığı, hukuk ile barışık bir Bakanlık haline gelmelidir.

Diğer konulardaki somut önerilerimizi ayrıca belirteceğiz.

Sayın Bakan Müezzinoğlu’na bundan sonraki zor görevinde başarılar diliyor, zorluklara ve yıpratmalara karşı dirençli, sabırlı ve sağlam durmasını salık veriyoruz.

Yorumlar

1. Dr. Yusuf Ertekin

17 Şubat 2013, 11:54

Yeni bir kadroya gereksinimi olduğu şüphesiz. Ancak biraz zaman tanınmalı, şans ve tolerans gösterilmeli gibi yaklaşımlar “Canavara karşı merhamet göstermek iştahını açar, sonra döner dişinin kirasını ister” durumuna sebep olacak, çünki o bir halk kahramanının bakanı, dönüp dolaşıp R.Akdağ çizgisine gelecektir.

Sağlık bakanı daha yeni, hemen de ‘canavar’ yerine koydunuz diye atlayanları görür gibiyim! (AKP’ye oy verdim, sağlıksen’liyim. Aklınızdan muhalefetten olduğumu düşünen k.. kafalılara!)

Unutmayın ki eski bakana da aynı umutlarla beklentiye girmiştik ve gördüğünüz gibi sonuçta ağır yaralandık…

Derya

17 Şubat 2013, 12:37

Yusuf Bey yorumunuz için çok teşekürler. Doç. Dr. Paşa GÖktaş’a ilettim. Dilerim yeni Bakan’la ağır yaralanan mesleğimiz biraz yaralarını sarma şansı bulur. Dilerim Bakan’da bunu düşünür, acaba bu kadar yaralı ve tepkili insanla sağlık işleri nasıl bir kalitede yürüyecek? D.Ş.

2. dr.ismail çeçen

17 Şubat 2013, 16:41

sayın paşa göktaşın

iyimser analizine katılmadığım gibi, klasik liberal aydınların yaptığı gibi maslahatçı bir tavırla yeni bakana kredi vermiş oldu. bir defa vatandaşa sağlık hizmeti bedava verilmedi,

11 yıl önce vatandaşın cebinden 1 katrilyon para çıkarken buğün 12 katrilyon çıkmaktadır,

11 yıl önce devletin kamu adına harcadığı toplam para 17 katrilyonken buğün 70 katrilyon değil 50 katrilyona gelmiştir,

yani vatandaşın katkısı 12 kat artarken hükümetin katkısı 3 kat bile olmamıştır,

eski bakan sağlıkta dönüşümü mevzuat olarak yüzde yüz , uygulama olarak da yüzde 70 tamamlayarak ayrılmıştır,

şimdi kötü polis gitmiş iyisi mi gelmiştir,

yeni bakan bu iyi rolü oynayacaktır,

sağlık personeli dayak yedikçe koşup basın açıklaması yapacaktır,

yeni rolü budur,

eğer yeni bakan samimi ise sağlığın özelleştirilmesini durdurmalıdır,

184 ü derhal kapatmalıdır,

sağlık yöneticilerini bir siyasi partinin, bir mezhepsel dayanışmanın değil objektif kriterlere göre yarışılarak yapmalıdır,

sağlık yönetiminde cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir kadrolaşma yapılmıştır,

sağlık personelinin emeğini yönetme iddasıyla getirilen bu siyasal kadrolar iyi koşullarda yüksek maaşlarla istihdam edilerek bir kast sistemi oluşturmuşlardır,

derhal siyasi kadrolaşmayı durdurmalıdır,

performansı kaldırıp daha adaletli bir ücret ödeme kanunu çıkarmalıdır,

emekli maaşlarına yansıtılmalı ve emekli maaşları yükseltilmelidir,

aile hekimliği sisteminin bu başarısız şeklini kaldırmalıdır,

amerikalının sağlıkta dönüşüm kitabının uygulanmasından vazgeçilmelidir,

meslek örgütleriyle görüşmeli

ve sağlık yönetimine katılımınlarını sağlamalıdır,

sizce sayın paşa bey bakan, bu dediklerimi yaparmı,

kredi vermeye halen var mısınız,

saygılar

dr.ismail çeçen

Sarıyer teseme

Cevapla

Son Paylaşımlar
Arşiv