Prostat Kanseri Taraması

Cochrane derleme özeti

Prostat kanseri dünyada erkeklerde en sık görülen kanserler arasında. Prostat kanseri taraması, hastalık belirtisi veya endikasyon olmadan tanısal testler yapılasını ifade eder. Bu testler arasında dijital rektal muayene (DRM) , kanda prostat spesifik antijen (PSA) testi, ve transrektal ultrason rehberliğinde biyopsi bulunur. Tarama kanseri erken ve tedavi edilebilir bir aşamada yakalayarak hastanın başarılı tedavi şansını ve ilerideki yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.

Bu derlemeye toplam 341 342 katılımcıyla yapılan 5 araştırma dâhil edildi. Çalışmaların 2’sinde kayırma hatası riski düşük olarak değerlendirilirken kalan üçünde daha önemli metodolojik zaaflar bulundu. Derlenen tüm çalışmaların meta analizi prostat kanserine spesifik mortalitede anlamlı azalma olmadığını gösterdi (risk oranı – RO 1.00, %95 GA 0.86 – 1.17).

Kayırma hatası riski düşük iki çalışmanın meta analizi de prostat kanserine spesifik mortalitede anlamlı azalma olmadığını gösterdi (risk oranı – RO 0.96, %95 GA 0.70 – 1.30).

Bu derlemeye alınana sadece 1 çalışma önceden belirlenen bir alt grupta, prostat kanserine spesifik mortalitede %21’lik anlamlı bir azalma bildirdi. Bu sonuçlar primer olarak iki ülkede yürütülen, prostat kanseri mortalite oranları çok yüksek ve olağandışı ölçüde büyük azalma hesapları veren ERSPC araştırması içinde görüldü. ERSPC çalışmasında yazarlar, medyan 11 yılık izlem süresi içinde 55- 69 yaşlar arası erkeklerde 1 prostat kanseri ölümünü önlemek için 1055 erkeğin taranması gerektiğini bildirdi.

Taramanın zararları arasında aşırı tanı ve gereksiz tedaviyle birlikte görülen; yalancı pozitif PSA sonuçları ve izleyen biyopsiyle birlikte görülen enfeksiyon, kanama ve ağrı bulunuyor.

Kaynak

Ilic D, Neuberger MM, Djulbegovic M, Dahm P. Screening for prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD004720. DOI: 10.1002/14651858.CD004720.pub3

Orijinal özet için: Prostat Ca. Tarama

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv