Tırnakta Sedef Hastalığı İçin Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Sedef, olağan rastlanan bir kronik deri hastalığı olup Avrupa çalışmalarına göre popülasyon içindeki prevalansı %2-3 arasında yer alıyor. Sedefte %50 kadar hastada tırnaklar da tutulur. Tırnak sedefinin tedavisi zordur ancak bazı tedavilere cevap verebiliyor. Tırnakta sedef hastalığı için kullanılan tedavilerin etkinlik ve güvenliğini derlemeyi hedefledik.

Toplam 1266 hastayla yapılan, çoğunda tek bir tedavi değerlendirilen 18 randomize kontrollü araştırmayı (RKA) derledik. 10 araştırmada cilt üzerine uygulanan klobetazol, mısır yağı içinde siklosporin, kondroitin sülfatlı hyaluronik asit, 5-florourasil, ditranolle salisilik asit ve UVB kombinasyonu, tazaroten ve kalsipotriol gibi topikal tedaviler; 5 çalışmada ağızdan alınan golimumab, infliksimab, ustekinumab, siklosporin ve metotreksat gibi sistemik tedaviler ve 3 çalışmada radyoterapi tedavileri incelendi. Başka tedavilerle ilgili RKA bulunamadı.

Çalışmalar çok farklı olduğundan sonuçları bir araya getirip kıyaslamak mümkün olmadı.

5 çalışmada infliksimab (5 mg/kg), golimumab (50 mg ve 100 mg), yüzeysel radyoterapi, elektron ışını ve grenz ışınlarıyla tırnak sedefinde plaseboya kıyasla anlamlı iyileşme olduğunu bulduk.

Güçlü sistemik tedavilerin faydalı olduğu gösterilmekle beraber ciddi ters etkiler de olabiliyor. Bu nedenle hasta bu sistemik tedavilere cilt sedefi ya da sedef artriti nedeniyle aday olmadıkça, sistemik tedaviler tırnak hastalığından yakınanlar için gerçekçi bir seçenek oluşturmuyor. Tasarımları ve zaman ölçeği nedeniyle RKA’lar genel olarak ciddi yan etkileri yakalayamaz. Bu derlemede genellikle sistemik tedavilerde kaydedilen sadece hafif yan etkiler raporlandı.

Sedefte radyoterapi olağan pratikte kullanılmaz. Topikal tedavi kullanımına dair kanıtlar yetersiz ve düşük kalitede, ancak bundan iş görmedikleri sonucu çıkmaz. Topikal tedaviler faydalı olabilir ve daha fazla araştırılmaları gerekiyor.

Tırnakta sedef hastalığıyla ilgili klinik araştırmaların tasarımlarının çok titiz olması ve okurun sonuçları daha iyi yorumlayabilmesi için net raporlama yapması gerekir. Araştırmalarda katılımcı özellikleri ve tırnakta sedef hastalığının tanısal özelliklerinin doğru tarif edilmesi; geçerliliği gösterilmiş tırnak skorları ve hastanın beyan ettiği sonuç ölçütleri kullanılması; etkinlik ve güvenlik raporlayabilmek için yeterince uzun süreli olması ve tırnak özellikleri üzerine etkiler hakkında daha ayrıntı içermesi gerekir.

Kaynak

de Vries ACQ, Bogaards NA, Hooft L, Velema M, Pasch M, Lebwohl M, Spuls PI. Interventions for nail psoriasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD007633. DOI: 10.1002/14651858.CD007633.pub2

Orijinal özet için: Tırnakta Psoriasis

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv