Kalp-Damar Hastalıklarından Primer Korunma İçin Statinler

Cochrane derleme özeti

Kalp damar hastalıkları (KDH) kalp krizleri, göğüs ağrısı ve felçler olup dünyada birinci sırada gelen ölüm nedeni ve büyük bir morbidite nedenidir. Kanda kolesterol seviyesinin yüksekliği KDH ile ilişkili olup önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle yüksek kan kolesterolünün düşürülmesi bir KDH olayı geçirme ihtimalini azaltmanın önemli bir yoludur.

Statinler (örneğin simvastatin, pravastatin, atorvastatin) kolesterol düşürücü ilaçlar olup birinci seçenek tedavilerdir. Statinlerle ilgili eski randomize kontrollü araştırmalar 1990’lı yıllarda yayınlandığı için, statinlerin etkisine dair, özellikle geçmişinde KDH öyküsü olan insanlarda faydalarını vurgulayan birkaç derleme yayınlandı. Faydalar arasında KDH olaylarında azalma da bulunuyor. Statinlerin KDH riskinin yüksek olması dışında sağlıklı olan insanlarda ilk olayı geçirme riskini azalttığı (primer koruma) da gösterildi ancak muhtemel zararlar hakkındaki bilgiler tam olarak raporlanmış değil. Bu sistematik derleme güncellemesi statinlerin KDH korunmasında hem fayda hem de zarar anlamında etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor.

2011 yılına kadar CENTRAL, MEDLINE ve EMBASE taraması yaptık. Toplam 19 araştırma kolu olan, 56 934 katılımcı ile yürütülen, 1994 ile 2008 arasında yayınlamış 18 randomize kontrollü araştırma bulduk. Tümünde de statinler olağan bakım ya da plasebo ile kıyaslandı Katılımcıların ortalama yaşı 57 (28 - 97) olup %60.3’ü erkek ve etnisite raporlayan 8 araştırmada %85.9’u beyazdı. Tedavi süresi en az bir yıl, izlem süresi en az 6 aydı.

Tüm nedenlerden ölümler ve öldürücü ve öldürücü olmayan KDH olayları ve cerrahi yolla (koroner baypas) veya anjiyoplasti ile (stent) revaskülarizayon ihtiyacı statin kullanımıyla azaldı. 5 yıl statinle tedavi edilen 1000 kişiden 18’inde bir büyük KDH olayı önlenecek olup kalp damar hastalıklarını önlemek için kullanılan diğer tedavilerle oldukça iyi kıyaslanabilir. Statin alma, kanser gibi ciddi ters etkilerin riskini artırmadı. Statinlerin primer korumada mali etkin olması muhtemeldir.

Kaynak

Taylor F, Huffman MD, Macedo A, Moore THM, Burke M, Davey Smith G, Ward K, Ebrahim S. Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD004816. DOI: 10.1002/14651858.CD004816.pub5

Orijinal özet için: Statinle Primer Koruma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar