Akut Böbrek Hasarında Tiroid Hormonları

Cochrane derleme özeti

Akut böbrek hasarının (ABH); enfeksiyon, travma, böbrek taşı, toksik ilaçlar gibi birçok nedeni bulunur ya da hastane tedavisi esnasında kazanılır. ABH hastalarında böbrek işlevi aniden kaybedilerek idrar çıkışı azalır ve atık maddeler vücutta kalır. Hastanelerden taburcu edilen her 1000 hastadan 30’una ABH tanısı konur; ağır hastaların %6 kadarında ABH bulunur. Bu insanların birçoğu bu hastalık nedeniyle ölür.

AKI tedavileri; ilaçlar, diyaliz ye da ikisi birden kullanılarak böbrek işlevini yeniden sağlamayı hedefler. Tiroid hormonu tedavisiyle yapılan deneysel hayvan çalışmaları umut taşıyor ancak insanlardaki etkinliği ve güvenliği hakkında belirsizlik var.

Herhangi bir nedenle ABH tanısı konan ve hastanede yatan erişkinlerde tiroid hormon tedavisinin fayda ve zararlarını araştırmak için tıbbi literatürü taradık ve toplam 97 hasta ile yürütülen 2 araştırma bulduk. Çalışmaların popülasyonları, özellikle katılımcıların böbrek geçmişi ve araştırılan ilaçlarda çok farklar vardı. Bu farklar nedeniyle çalışma verileriyle meta-analiz yapamadık.

Bir çalışmada, tiroid hormon tedavisi alan ABH hastalarında herhangi bir nedenden ölüm riskinin plasebo alanlardan çok daha yüksek olduğunu bulduk. İkinci çalışmada ölüm olmadığı raporlandı.

Tiroid hormon tedavisi hastaların diyaliz veya böbrek nakli ihtiyacında değişim sağlamada plasebodan daha iyi ya da kötü bulunmadı.

Bir çalışmada, tiroid hormon tedavisi alan ABH hastalarında plasebo alanlardan daha uzun süre diyaliz gerekti, ancak diğerinde diyaliz sürelerinde fark görülmedi.

Bir çalışmada, yoğun bakım ünitesinde ve hastanede kalış süreleri her iki grupta da benzerdi; diğerinde bildirilmedi.

Çalışmalarda son aşama böbrek yetmezliğine ilerleyen hasta olup olmadığı bildirilmedi. Böbrek işlevleri ve diyaliz seans sayılarındaki değişimleri de analiz etmeyi planladık ancak değerlendirme için veri raporlama yetersizdi.

Derlenen çalışma sayısı ve katılımcıları az ve metodolojik kaliteleri düşük. Mevcut kanıtlar tiroid hormon tedavisi kullanımının yerleşik ABH hastalarında daha kötü sonuçlarla birlikte olduğunu gösteriyor bu nedenle bu hastalarda bu tedavinin kullanımından kaçınmak gerekiyor.

Kaynak

Nigwekar SU, Strippoli GFM, Navaneethan SD. Thyroid hormones for acute kidney injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD006740. DOI: 10.1002/14651858.CD006740.pub2

Orijinal özet için: Lupus Nefriti Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv