Tekrarlayan Düşükleri Önlemede İnsan Koriyonik Gonadotropini

Cochrane derleme özeti

24 haftalık gestasyondan önceki gebelik kaybı düşüktür. Tekrarlayan düşük (TD) ise birbirini izleyen üç ya da daha fazla düşük olup kadınlarda önemli fiziksel ve depresyonda artış, anksiyete ve kendine güven azalması gibi psikolojik zarara neden olur. TD annedeki diyabet, tiroid hastalığı ve polikistik over gibi sistemik hastalıklarla ilişkili olabilir. Kapsamlı araştırmalara rağmen çoğu olguda neden bilinemez. TD’leri önlemedeki güncel stratejiler gebeliğin muhafazasıyla ilgili hormonların verilmesi olup bunlardan biri de insan koriyonik gonadotropinidir (HCG). Bu hormon korpus luteum’dan progesteron salınımının sürmesinde önemlidir embriyonun tutunmasında rolü olabiliyor.

Bu derlemeye toplam 596 kadınla yapılan 5 randomize kontrollü araştırma dahil edildi. HCG ile tedavi edilen kadınları plasebo alan ya da tedavi almayanlarla kıyasladığımızda HCG kullanımının faydası olduğunu bulduk. Ancak metodolojileri zayıf olan 2 eski çalışma hariç tutulduğunda TD’leri önlemede HCG’nin faydası kayboldu. Bu durumda sağlam tavsiyeler yapamıyoruz.

HCG kullanımıyla birlikte belirlenen ters etki yoktu. TD’ye karşı başka tedaviler ya da bakım personelinin erken ve erişilebilir temasını ve desteğini sağlamak gibi ilaç dışı stratejilere kıyasla HCG kullanımını değerlendirmek için, yüksek kalitede ve örnekleri daha büyük başka çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Morley LC, Simpson N, Tang T. Human chorionic gonadotrophin (hCG) for preventing miscarriage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD008611. DOI: 10.1002/14651858.CD008611.pub2

Orijinal özet için: Tekrarlayan Düşüklerde HCG

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv