Yüksek Riskli Gestasyonel Trofoblastik Neoplazilerin Tedavisinde Antikanser İlaçların Kombinasyonu

Cochrane derleme özeti

Gestasyonel trofoblastik neoplaziler (GTN) en sık mol gebeliğinden sonra görülür, herhangi bir gebelikten sonra da görülebilir. Molar gebelikler, plasenta dokusunun olağanda iyi huylu olan anormal büyümesidir ve uterusun boşaltılmasıyla (dilasyon ve kürtaj - D&C) tedavi edilir. Ancak Birleşik Krallıktaki molar gebeliklerin %10’dan azında D&C sonrasında büyüme sürer ve anti-kanser ilaçlarla tedavi gereken bir tip kanser olan düşük ya da yüksek riskli GTN’ye dönüşür. Antikanser ilaçlar, özellikle düşük riskli GTN tedavisinde çok etkilidir, tümör genellikle tek ilaçlı tedaviyle şifa bulur. Ancak yüksek riskli GTN, en iyi etkiyi sağlamak için antikanser ilaçların kombinasyonuyla tedavi gerektirir. Bu ilaçlar, kombine tedavide daha sık görülebilen toksik etkilere neden olabiliyor. En sık verilen kombinasyon kısaltılmış olarak EMA/CO tedavisi olup, etoposid, metotreksat, aktinomisin D, Siklofosfamid ve onkovinle (vinkristin) yapılan tedaviyi ifade eder. Ancak başka birkaç kombinasyon daha kullanılabiliyor.

Bu derleme, yüksek riskli GTN’nin birinci seçenek tedavisinde hangi kombinasyonun en az yan etkiyle en etkili olduğunu belirlemek için yapıldı. CHAMOCA tedavisini MAC denen tedaviyle kıyaslayan eski ve küçük bir çalışma bulduk. GTN tedavisinde artık tavsiye edilmeyen CHAMOCA kombinasyonunun, MAC’a göre kan ve kemik iliğine ileri derecede toksik olduğu ve kansere karşı daha fazla etkili olmadığı bulundu.

Mevcut kanıtlar temel alındığında, başka kombinasyonlara karşı kıyaslayan yüksek kalitede çalışmalar yapılmadığı için, halen EMA/CO tedavisinin en etkili ve toksisitesi az tedavi olduğunu belirleme imkânı bulunmuyor. GTN nadir bir kanser ve bu alanda çalışma yapmak zor olduğundan araştırmacıların gereken yüksek kalitede kanıtları sağlamak için işbirliği yapması gerekir.

Kaynak

Deng L, Zhang J, Wu T, Lawrie TA. Combination chemotherapy for primary treatment of high-risk gestational trophoblastic tumour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD005196. DOI: 10.1002/14651858.CD005196.pub4

Orijinal özet için: Yüksek Riskli Trofoblast Tümörleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv