Erişkinde Pnömokok Enfeksiyonlarını Önlemede Aşılama

Cochrane derleme özeti

Streptococcus pneumoniae, dünyada erişkinler arasında önemli bir hastalık külfeti ve genellikle pnömoni veya daha az görülen pnömokok hastalıkları sonucu olan ölümlerin sorumlusudur. Polisakkarit pnömokok aşılarıyla aşılama bu hastalık ve ölümleri azaltabilir. Bu derleme güncellemesi toplam 64 901 katılımcıyla yapılmış 18 randomize kontrollü araştırma ve toplam 62 294 katılımcıyla yapılmış 7 non-randomize araştırma içeriyor (sonucular sadece kültürle konfirme edilmiş invazif hastalıklardaki sonuç ölçütlerine katkı sağlıyor).

Aşıların invazif pnömokok hastalığı önlemede etkili olduğuna dair kuvvetli ve tutarlı kanıtlar bulduk. Derlenen çalışmalardan sağlanan kanıtlar kronik hastalığı olan erişkinlerde sağlıklı erişkinler kadar koruma sağlayamadığını gösteriyor. Elde mevcut kanıtlar poliakkarit pnömokok aşısının erişkinlerde tüm nedenlerden pnömonileri veya mortaliteyi önlediğini göstermedi. Çalışmamızın kapsamı dışında kaldığından ters olaylar değerlendirilmedi.

Kaynak

Moberley S, Holden J, Tatham DP, Andrews RM. Vaccines for preventing pneumococcal infection in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD000422. DOI: 10.1002/14651858.CD000422.pub3

Orijinal özet için: Pnömokok Aşıları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv