Kısmi Başlangıçlı Nöbetler Ve Generalize Başlangıçlı Tonik Klonik Nöbetlere Karşı Fenitoine Karşı Fe

Cochrane derleme özeti

Epilepsi, beyinden çıkan anormal elektriksel deşarjların neden olduğu tekrarlayan nöbetlerdir. Fenobarbital ve fenitoin tüm dünyada sık kullanılan antiepileptik ilaçlardır.

Bu derlemede bu iki ilaç arasında araştırdığımız nöbet tiplerinin kontrolünde bir fark olduğunu gösteren kanıt olmadığı bulundu. Fenobarbitalle ilacı bırakma ihtimali, muhtemelen ters etkilere bağlı olarak daha fazlaydı ancak derlemede fenobarbitalle tedavi terk oranlarını başka faktörler de etkilemiş olabilir.

Kaynak

Nolan SJ, Tudur Smith C, Pulman J, Marson AG. Phenobarbitone versus phenytoin monotherapy for partial onset seizures and generalised onset tonic-clonic seizures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD002217. DOI: 10.1002/14651858.CD002217.pub2

Orijinal özet için: Epilepside Fenitoin Ve Fenobarbital

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv