Erişkinde İnatçı Hıçkırıkların Tedavisi İçin Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Hıçkırık solunum kaslarının irade dışı ve tekrarlayan kasılmalarıdır. Genellikle kendi kendine son bulur ancak nadiren 48 saatten fazla da sürer. Israrcı hıçkırıklar kişiyi çok rahatsız eder, uykuyu ve yemeyi etkiler ve başka komplikasyonlar neden olabilir. Uzun süren hıçkırıkları durdurmak için ilaç ve ilaç dışı birçok farklı önlem önerildi. Bu derlemede, müdahalelerden herhangi birinin işe yaradığına dair iyi kanıt olup olmadığı araştırıldı. 48 saatten uzun süren hıçkırığı olan 18 yaş üstü erişkinlerle yapılan iyi kalitede çalışmalar arandı. Akpunkutur tekniklerini araştıran, kayırma hatası riski yüksek 4 araştırma bulundu.

Hıçkırık için özel bir tedaviyi tavsiye etmek için yetersiz kanıt olduğu sonucuna vardık. Israrcı hıçkırık tedavisinde hangi tedavilerin etkili ya da zararlı olabileceğine dair randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Moretto EN, Wee B, Wiffen PJ, Murchison AG. Interventions for treating persistent and intractable hiccups in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD008768. DOI: 10.1002/14651858.CD008768.pub2

Orijinal özet için: İnatçı Hıçkırık Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar