Rektum Kanserinde Preop Radyoterapiye Karşı Radyoterapi-Kemoterapi Kombinasyonu

Sadece RT’ye kıyasla preop kemo-radyoterapiyle (KRT) tedavi esnasında görülen yan etkiler artar. Postop komplikasyonlar da, bunlardan ölüm riski benzer olmakla beraber biraz yüksektir.

Cochrane derleme özeti

Rektum kanserli hastalar cerrahi olarak tedavi edilir. Tümörün cerrahiden sonra nüks riski yüksek bulunursa, operasyon öncesinde bir radyoterapi (RT) kürü uygulanır. Bu preop radyoterapinin rektum kanserli hastalarda sonuçları iyileştirdiği klinik çalışmalarla ispatlanmıştır. Yakınlarda yapılan birkaç çalışmada cerrahiden önce radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu (KRT) araştırıldı. Teorik olarak, kemoterapi ilavesi, radyoterapinin anti-tümör aktivitesini güçlendiriyor.

Bu meta-analiz, rektal kanserde preop yalnız başına RT’yi CRT ile karşılaştıran 5 araştırmanın sonuçlarını özetliyor. Bu çalışmaların tümü de randomizedir, yani hastanın RT ya da KRT alması kararı tamamen tesadüfidir. Meta analizin sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir: Sadece RT’ye kıyasla preop CRT ile tedavi esnasında görülen yan etkiler artar. Postop komplikasyonlar da, bunlardan ölüm riski benzer olmakla beraber biraz yüksektir. Preop CRT, tümör küçültmede ve hastalığın lokal rekürrensini önlemede daha etkilidir. Ancak kemoterapi eklenmesi, sfinkter koruyucu cerrahilerin oranını değiştirmedi ve genel sürviyi iyileştirmedi.

Kaynak

De Caluwé L, Van Nieuwenhove Y, Ceelen WP. Preoperative chemoradiation versus radiation alone for stage II and III resectable rectal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD006041. DOI: 10.1002/14651858.CD006041.pub3. Assessed as up to date: July 16, 2012.

Orijinal özet için: Rektal Ca’da Preop Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv