Taş Devri Diyeti: İşe Yaradığı Olmuş mu?

Medscape Today’den çeviri

Dünyanın dört coğrafi bölgesinden 4 000 yıllık mumyaların tüm vücut BT muayeneleri, eski popülasyonlarda aterosklerozun daha önce inanılandan daha sık olduğunu düşündürüyor.(1) Eski Mısır, eski Peru insanları, güneybatı Amerika köylülerinin ataları ve Aleut adalarından avcı-toplayıcı fertler üzerinde çalışan araştırmacılar, mumyaların üçte birinden fazlasında ateroskeroz belirlediler ki bu da insanların hastalığa doğal bir yatkınlığı olması ihtimalini öne çıkarıyor.

Araştırmacıların ifadesine göre “Bulgular, ateroskerozlu olduğu bilinen eski insanların sayısını epeyce yükseltiyor ve geniş bir coğrafi alan ve insan tarihinin geniş bir aralığı içindeki; yaşam tarzları, diyetleri ve genetikleri farklı birkaç eski kültürde hastalığın olağan olduğunu gösteriyor.”

“Bu bulgular aterosklerozu nedensel faktörlerini anlayışımız eksik olduğunu ve aterosklerozun insanın yaşlanma sürecinin doğasında olabileceğini düşündürüyor.”

Lancet’te 10 Martta yayınlanan çalışma, burada Amerikan Kardiyoloji Koleji 2013 Bilimsel Oturumları’nda gerçekleştirilen bir sunumla çakıştı.

Daha önce 3 500 yıllık eski Mısır mumyalarının görüntülemelerinde kalp hastalığı gösteren bulguları sunan Missouri Üniversitesi, Kansas City Tıp Okulundan Dr. Randall Thompson’un öncüsü olduğu, farklı coğrafi bölgelerden dört farklı endüstri öncesi toplumunda aterosklerozu değerlendiren çalışmanın eşi bulunmuyor. Eski Mısırlılar ve Perulular çiftçiydi, güneybatı Amerikan köylülerinin ataları toplayıcı-çiftçiler, Aleut Unanganları, ziraat yapmayan avcı-toplayıcıydı. Bu kültürlerin hiçbiri vejeteryan olarak bilinmez ve tümünün de fiziksel yönden oldukça aktif olduğuna inanılır.

Dr. Thompson ve arkadaşlarına göre “Bu insanların diyeti iklimleri gibi oldukça farklıydı.” “Yerel besinsel bitkiler dünyanın bu bölgeleri arasındaki geniş coğrafi mesafeler arasında büyük ölçüde değişkendi. Balık ve av eti tüm kültürlerde mevcuttu ancak protein kaynakları Mısırlıların evcil sığırlarından Unanganların hemen hemen tümüyle deniz diyetine kadar değişkendi.”

Toplam olarak, 76′sı eski Mısır, 51′i eski Perulu, beşi eski güneybatı Amerikan köylüsü ve beşi Unangan avcı toplayıcısı olmak üzere 137 mumyaya tüm vücut BT çekimi yapıldı. 29′u eski Mısırlı, 13′ü eski Perulu, ikisi eski güneybatı Amerikan köylüsü ve üçü unangan olmak üzere mumyaların %34′ünde muhtemel veya kesin ateroskeroz vardı. Ateroskleroz arterin duvarında kalsifiye plak olması ile belgelendi (veya eğer arterin yolu boyunca kalsifikasyonlar varsa muhtemel ateroskeroz).

Ateroskeroz 28 mumyanın aortunda, 25′inin ilyak ve femoral arterlerinde bulundu. Diğer 25 mumyada popliteal veya tibial arterlerde aterokleroz, 17′sinde karotis arter hastalığı ve altısının koroner arterlerinde aterokleroz gözlendi. Ateroskleroz, dört mumyadan birinde en az iki vasküler yatakta görüldü. Kemik yapıda görülen mimari değişimlere dayanarak yapılan hesaplamalara göre, ortalama ölüm yaşı 43 bulundu ve aterosklerozla ilişki yaşla pozitif korelasyon gösterdi.

Thompson ve arkadaşları, dört popülasyonun da enfeksiyonların olağan ölüm nedeni olduğu bir zamanda yaşadığına dikkat çektiler. Bildirdiklerine göre, yüksek düzeyde kronik enfeksiyon ve enflamasyon, aterosklerozun enflamatuar yanını güçlendirmiş olabilir ki bu da hastalığın romatoid artrit ve lupuslu hastalardaki hızlanmış gidişatı ile uyumludur.

“Sonuç olarak, bir ziraat öncesi avcı-toplayıcı popülasyon dahil dört endüstri öncesi toplumunda, insanlık tarihinin geniş bir dönemi boyunca ateroskleroz sıktı”

“Hastalık günümüz insanında da sık görülmeyi sürdürüyor. Aterosklerozun modernizm öncesi insanlardaki varlığı, bu hastalığın insan yaşlanmasının doğasında var olan bir komponent olduğu ve spesifik bir diyet ya da yaşam tarzı ile ilişkili olmadığını telkin ediyor”

Kaynak

Thompson RC, Allam AH, Lombardi GP, et al. Atherosclerosis across 4000 years of human history: The HORUS study of four ancient populations. Lancet 2013; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)60598-X. Available at:http://www.thelancet.com.

Orijinal yazı için: Paleodiyet

Yorumlar

1. Kaan Arslanoğlu

02 Nisan 2013, 19:59

Bu araştırma ve takdim şekli “Taş Devri Beslenmesi”nin yanlışlığını kanıtlamak için hayli sorunlu göründü bana. Bilimsel yöntem ve mantık hataları mevcut. Şöyle ki: 1- Mumyaların çoğu eski Mısır’dan. Ateroskleroz saptananların da keza. İnsanlık bundan yaklaşık 10 bin yıl önce tarım toplumuna ve tahıl ağırlıklı beslenmeye geçti. (Geçmeye başladı.) Başka deyişle 3500-4000 yıllık mumyalar zaten karbonhidrat ağırlıklı beslenenlerin mumyalarıydı. 2- İkinci kalabalık grubu oluşturan Perulular da yine tipik avcı toplayıcı toplumlardan bireyler değildir. 3- Bilinir ki, mumyalanan şahıslar, genellikle üst tabakadan kimseler, yöneticiler veya yakınlarıdır. Bu kesimin toplumun en az harekete eden bireyleri olması tabiidir. 4- Gerçek avcı toplayıcı olanların mumyaları bu toplamda küçük bir oranı temsil ediyor. Onların da sonuçta mumya olması 3. maddede belirtilen sakınca yüzünden toplumun genelini temsil etmez. 5- Bu son gruptaki mumyaların yaşı belirtilmemiş, tüm grubun ortalama yaşının açıklanmasıyla yetinilmiş. Ayrıca ne kadar kalsifikasyon var? Her kalsifikasyon “muhtemel ateroskleroz” denilerek damar tıkayıcı hadiselerle bir tutulabilir mi? Son olarak şunu söyleyeyim ki, bırakınız damar korumayı, taş devri diyetiyle var olan aterosklerozun da gerilediği, birçok çalışmayla gösterilmiş durumda. Hatta bu çalışmalardan biri Düzce Üniversitesi’nde yapıldı. Bilginize. Saygıyla, sevgiyle. Kaan Arslanoğlu

2. kasım yıldızer

20 Nisan 2013, 01:35

bu uygarlıklar avcı-toplayıcı değil tarım yapan uygarlıklardır, yabani bitkileri ve hayvanları evcilleştirmişlerdir.patates, buğday mısır gibi. insanlar avcı-toplayıcı ataları gibi beslenmeli yürümeli, hareket etmeli ve şekerden uzak durmalı doğal sebze, meyve ve et tüketmeli. ekmek yerine bulgur, şeker yerine meyve tüketmeli.

Son Paylaşımlar
Arşiv