Nükseden Epiteliyal Yumurtalık Kanserinde Sitoredüksiyon

Cochrane derleme özeti

Epiteliyal kanser, yumurtalıkların yüzeyini kaplayan doku hücrelerinden çıkan habis tümördür. Yumurtalık kanserlerinin %90’ını oluşturur; kalan %10 kanser de germ hücreleri veya seks kordonu ve stromadan çıkar. Primer tedaviden sonra kanseri geri dönen kadınlara kanseri tamamen ya da kısmen çıkarmak için ameliyat gerekebilir.

Bu kanser 6 aydan uzun zaman sonra nüks ederse, platinli kemoterapiyle daha fazla tedaviye uygun olduğu düşünülür.

Bu derlemenin sonuçları, bazı kadınlarda ameliyatla birlikte, yaşamı uzatma anlamında sonuçların iyileşebildiğini gösteriyor. Özellikle, gözle görülebilen tüm kanserin giderildiği ameliyatla birlikte sürvide anlamlı bir iyileşme var, ancak bu ameliyattan çok, ameliyatı kolaylaştıran kanserin biyolojisine bağlanabilir.

Güncel kanıtlara dayanarak, yumurtalık kanseri nüks eden kadınlarda, görülebilen tüm kanseri çıkarma hedefiyle yapılan ameliyatın, ferdi temelde düşünülmesi gerektiği sonucunu çıkardık. Ancak veriler, yumurtalık kanserli tüm kadınları temsil etmeyen ve medyan yaşları 50’ler ve erken 60’lar olan kadınlarda yapılmış non-randomize araştırmalarla sınırlı. Her vaka için büyük ameliyat risklerinin, potansiyel faydalara karşı dikkatle tartılması gerekiyor.

Kaynak

Al Rawahi T, Lopes AD, Bristow RE, Bryant A, Elattar A, Chattopadhyay S, Galaal K. Surgical cytoreduction for recurrent epithelial ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD008765. DOI: 10.1002/14651858.CD008765.pub3

Orijinal özet için: Epiteliyel Yumurtalık Kanseri Nüksü

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv