Solid Organ Nakli Yapılan Hastalarda CMV Hastalığı Ve Buna Bağlı Ölümleri Azaltmada Koruyucu Olarak

Cochrane derleme özeti

Sitomegalovirüs (CMV; bir herpes virüs) solid organ (böbrek, kalp, karaciğer, akciğer ve pankreas) nakli alan hastalarda en sık bulunan virüstür. CMV hastalığı nakil sonrası ilk 6 – 12 aydaki hastalık ve ölümlerin büyük nedenleri arasındadır. Bu hastalığı önlemede iki ana strateji, rutin taramada CMV enfeksiyonu belirtileri gelişen tüm organ alıcılarında viral efeksiyonlara karşı antiviral ilaçlarla koruma ve önlemedir.

Solid organ nakli yapılan hastalarda CMV hastalığını önlemede antiviral korumanın fayda ve zararlarını araştırdık. Bulduğumuz kanıtlar, bazı antiviral ilaçların (gansiklovir, valasiklovir ve asiklovir) CMV hastalığı riskini, buna bağlı ölümleri, herpes simpleks ve herpes zoster virüslerinin yaptığı klinik hastalıkları, bakteri ve protozoa enfeksiyonlarını azalttığını gösteriyor.

CMV hastalığı ve ölümler için, asiklovir, gansiklovir ve valasiklovirin rölatif faydaları; kalp, böbrek ve karaciğer nakli alıcıları içinde tutarlı görünüyor. Bu faydalar, antilenfosit antikor tedavisi yapılsın ya da yapılmasın, hem CMV pozitif organ alıcılarında, de hem de CMV pozitif bağış organ nakli yapılan CMV negatif alıcılarda görülüyor ve bu faydalar tüm ölçüm zamanlarında belirlendi.

Gansiklovirin valasiklovirden daha etkin ve halen organ nakli alan hastalarda CMV hastalığını önlemek için en sık kullanılan antiviral ilaç olan valgansiklovir kadar etkili olduğunu bulduk.

Böbrek ve akciğer nakli yapılan hastalarda proflaksi süresinin uzatılması, üç aylık tedaviden daha etkili bulundu. Solid organ nakli alan tüm hastalarda antiviral ilaçların en iyi devem süresi ve dozajını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Hodson EM, Ladhani M, Webster AC, Strippoli GFM, Craig JC. Antiviral medications for preventing cytomegalovirus disease in solid organ transplant recipients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD003774. DOI: 10.1002/14651858.CD003774.pub4

Orijinal özet için: Organ Nakli Alıcılarında CMV

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar