Yoğun Bakım Ünitesindeki Erişkin Hastalarda Pulmoner Arter Kateterleri

Cochrane derleme özeti

Pulmoner arter kateteri (PAK) yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) kalp ve akciğerlerdeki kan basıncını ölçmek ve hastaları izlemek için kullanılan cihazlardır. Kateter boyun ya da kasıktaki bir büyük arterden sağ kalbe iletilir ve pulmoner artere iletilir. Komplikasyonlar olağan değildir ve genellikle giriş yeriyle ilgilidir. Arada akciğerde kanama ve kalp ritminde değişimler bildirildi ancak PAK ile birlikte ölüm nadir görülür.

Bu derleme, erişkin YBÜ hastalarında PAK’ın; ölüm oranları, YBÜ’de geçen süre, hastanede geçen süre ve bakım maliyetine etkisini, güncel olarak değerlendirmeyi amaçlıyor.

PAK kullanılan ve kullanılmayan toplam 5686 katılımcıyı karşılaştıran 13 araştırmayı derledik. 8 çalışma YBÜ’de yatan, rutin büyük ameliyat yapılmış ve 5 araştırma yine YBÜ’de yatan ağır hastalarda yapıldı.

Araştırmaları analiz ettik ve kayırma hatası riski ve hataları küçültmek için istatistiksel analiz uyguladık. Bu derleme yüksek kalitede kanıt sağlıyor ve yapılacak başka araştırmaların, maliyet analizi dışında kalan tahmini etki hesaplarımıza güvenimizi değiştirmesi ihtimali çok az.

Derlememizde, PAK takılan ve takılmayan hastalar arasında, hastanede yatış esnasındaki ölümler, genel YBÜ’de geçen günler ve hastanede geçen günlerin sayısında fark olmadığı bulundu.

2 ABD çalışmasında PAK’lı ve PAK’sız hastane masrafları analiz edildi ve maliyette fark göstermedi. Çalışılan hasta gruplarının hiçbiri, PAK kullanmaktan dolayı bir yarar ya da zarara dair kanıt göstermedi. Kateter bir tedavi değil tanıya yardım eden bir izlem aracıdır. YBÜ hastalarında tedavi kararları vermeye yardım için PAK takılması, kişiye özel olmalı ve verilerin yorumlanmasında eğitim almış alanın uzmanlarınca yapılmalıdır.

Şok durumlarını düzeltmek ve organ işlevlerini iyileştirmek için standardize tedavi planlarıyla kombine kullanılan PAK’tan fayda sağlayabilecek alt grup YBÜ hastalarını belirlemek için araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Rajaram SS, Desai NK, Kalra A, Gajera M, Cavanaugh SK, Brampton W, Young D, Harvey S, Rowan K. Pulmonary artery catheters for adult patients in intensive care. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD003408. DOI: 10.1002/14651858.CD003408.pub3

Orijinal özet için: Pulmoner Arter Kateterizasyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv