Çocuklarda Subakut Öksürük İçin İnhaler Kortikosteroid

Çeviri: Hem. Gökşen Polat*

Cochrane derleme özeti

Öksürük doktorun karşısına çıkan en yaygın semptomdur. Çocuklarda öksürük hem çocukları hem de ailelerini olumsuz etkiler, bu yüzden herhangi bir iyileşme faydalıdır. İnhaler kortikosteroidlerle tedavi bebeklerde hava yolu inflamasyonunu azaltarak subakut öksürüğün şiddetini (iki ile dört hafta için) düşürebilir.

Bu derlemeye 2 küçük çalışmanın verileri alındı; fakat, her iki çalışma da toplam 98 bebekte bronşiyolit için hastaneye yatışı takiben yapıldı. Gruplar arasında takipte şifa bulmayan çocukların oranlarında fark yoktu. İki çalışmada da önemli yan etki olmadı. Daha fazla kanıtlar olmadan, çocuklarda subakut öksürük tedavisinde inhaler kortikostreoid kullanımı önerilemez. Bu tedavinin subakut öksürüğün şiddetini güvenli ve etkili bir şekilde azaltıp azaltamayacağını belirlemek için, 12 aylıktan büyük çocukları da kapsayan, iyi tasarımlı daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Anderson-James S, Marchant JM, Acworth JP, Turner C, Chang AB. Inhaled corticosteroids for subacute cough in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD008888. DOI: 10.1002/14651858.CD008888.pub2

Orijinal özet için: Çocukta Subakut Öksürük

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Stajyer Hemşire, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Son Paylaşımlar
Arşiv