Perfore Peptik Ülserde Laparoskopik Onarım

Çeviri: Hem. Gökşen Polat*

Cochrane derleme özeti

Perfore peptik ülser ya açık ameliyatla ya da minimal invazif cerrahi olarak laparoskopiyle onarılabilir. İki metodu karşılaştıran 3 randomize kontrollü çalışma tanımlandı. Bu çalışmalar klinik tanısı ameliyatta doğrulanan perfore peptik ülser şüpheli hastaları içeriyor. Hem laparoskopik hem de açık onarımlar omentum yaması veya fibrin doku yapıştırıcısıyla yapılır.

Değerlendirilen birincil sonuç ölçütleri, septik karın içi ve karın dışı komplikasyonlardı. İkincil sonuç ölçütleri olarak ise mortalite, operasyon süresi ve hastanede kalış süresi değerlendirildi. Çalışmaların kalitesi kabul edilebilir düzeyde bulundu.

Perfore peptik ülser onarımında laparoskopik ve açık ameliyat arasında septik abdominal komplikasyonlar açısından istatistiksel olarak önemli fark bulunmadı. Bu sonucu doğrulamak ve katılımcı cerrahların uzun süren öğrenme eğrisini sağlayacak daha fazla sayıda katılımcıyla daha fazla randomize kontrollü araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Sanabria A, Villegas MIsabel, Morales Uribe CH. Laparoscopic repair for perforated peptic ulcer disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD004778. DOI: 10.1002/14651858.CD004778.pub3

Orijinal özet için: Perfore Pepetik Ülser

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İzmir Katip Çelebi Ünv. İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi

Son Paylaşımlar
Arşiv