Felç Veya Geçici İskemik Atak Sonrası İkincil Vasküler Olayları Önlemek İçin İlaç Dışı Girişimler

Çeviri: Hem. Gökşen Polat*

Cochrane derleme özeti

İnme yetişkin ölüm nedenleri arasında dünya çapında ikinci sırada yer alır. Giderek artan kanıtlar felçli hastaların iyileşme süresi boyunca aldıkları düzenli bakımın önemli ölçüde yararlı olduğunu gösteriyor. İlaç dışı girişimler ikincil vasküler olayı önlemede rol oynayabilir ve damarsal risk faktörlerini azaltabilir. 48 katılımcıyı kapsayan sadece 1 randomize kontrollü çalışma tanımlandı. Çalışmanın küçük örnekli olması ve metodolojik sınırlamaları dikkate alınarak inme sonrasında ilaç dışı girişimlerin hiçbir etkisi olmadığı sonucu çıkarılabilir. Devam eden birkaç çalışma zaman içinde mevcut kanıtlara katkı sağlayacaktır, fakat daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

MacKay-Lyons M, Thornton M, Ruggles T, Che M. Non-pharmacological interventions for preventing secondary vascular events after stroke or transient ischemic attack. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 3. Art. No.: CD008656. DOI: 10.1002/14651858.CD008656.pub2

Orijinal özet için: Felç Ve GIA Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İzmir Katip Çelebi Ünv. İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv