Akut Promiyelositik Lösemide İdame Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Akut promyelositik lösemi (APL), akut miyeloid löseminin (AML) tüm olguların %10’unu teşkil eden bir alt tipidir. APL’de tedavi yaklaşımı apayrıdır ve AML’nin en şifası mümkün tipini oluşturur. Bu hastalıkta bir spesifik kromozom translokasyonu t(15;17) bulunur. APL’de indüksiyon ve konsolidasyonun birleşik etkisi halen, bazı serilerde %90’a varan yüksek uzun süreli sürvi oranları getiriyor. APL’de başlangıç tedavi fazlarının (indüksiyon ve konsolidasyon fazları denir) yerleşik rolünün tersine olarak, sürekli düşük toksisiteli tedavinin (idame tedavisi denir) yeriyle ilgili çelişkili kanıtlar var. Bu tartışma APL’de tedavi seçeneği olarak, PML-RARα füzyon genini hedefleyen tüm-trans retinoik asit (ATRA)’nın ortaya çıkışıyla yoğunlaştı ve hatta arsenik trioksidin yakınlarda eklenmesiyle daha da yoğunlaştı.

APL hastalarında idame tedavisinin sürviye ve nüks oranı ve ters olaylar gibi başka parametrelere etkilerini değerlendirmeyi hedefledik. Ayrıca bu hastalar için en iyi idame tedavisini kesinleştirmeyi denedik.

Toplam 2072 katılımcıyla yapılan 10 araştırmayı sistematik olarak derledik ve meta analiz yaptık. Ana sonuçlarımız gözleme kıyasla herhangi bir idame tedavisinin hastalıksız süreyi uzattığı ancak toplam sürviyi değiştirmediğini gösterdi.

Benzer şekilde ATRA ve kemoterapiye kıyasla tek başına ATRA hastalıksız sürviyi iyileştirdi ancak toplam sürviyi değiştirmedi.

Dahası ATRA temelli rejimler, ATRA’sız rejimlere kıyasla muhtemelen hastalıksız sürviyi iyileştiriyor ancak toplam sürviyi değiştirmiyor.

Son olarak, gözleme karşı herhangi bir idame tedavisi veya tek başına ATRA’ya karşı ATRA ve kemoterapi kombinasyonu daha toksik, ve potansiyel olarak hastanın tedaviye bağlılığını sınırlıyor.

Sonuçlarımız yeni tanı konan APL hastalarında hastalıksız sürviyi iyileştirmek için standart tedaviye ATRA temelli idame tedavisinin eklenebileceği anlamına geliyor. Ancak bu tedavinin genel sürviyi iyileştirmediği ve toksisiteyi artırdığını akılda tutmak gerekir.

Sonuçlarımızı temel olarak, araştırmaların idame rejimleri ve idame tedavisinden önceki tedaviler anlamında çeşitliliği sınırlıyor. Bunun yanı sıra yaşam kalitesi parametreleri de raporlanmadı ve idame tedavisi yaşam kalitesini doğrudan etkilediği için gelecekteki çalışmalarda değerlendirilmesi bu yüzden değer taşıyor.

Kaynak

Muchtar E, Vidal L, Ram R, Gafter-Gvili A, Shpilberg O, Raanani P. The role of maintenance therapy in acute promyelocytic leukemia in the first complete remission. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 3. Art. No.: CD009594. DOI: 10.1002/14651858.CD009594.pub2

Orijinal özet için: Promyelositik Lösemi Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv