Erken Doğan Bebeklerde Büyümeyi Ve Beslenme Toleransını Güçlendirmek İçin Laktazla İşlem Görmüş Besi

Cochrane derleme özeti

Yeterli büyüme ve beslenme akciğer ve beyin gelişiminde önemli olduğundan, çok düşük doğum tartılı erken doğanlar damar içi yoldan (parenteral) yoldan beslenir. Mide barsak yoluyla (enteral) erken besleme barsakların hareket ve sindirim aktivitesini uyarır ve bununla birlikte büyümede iyileşme görülür ancak bu her zaman mümkün olmaz. Laktaz, sütün sindirimini sağlayan bir barsak enzimi olup erken doğan bebeklerde doğum sonrasında gelişimi yavaştır. Anne sütü laktoz sindirimine katkı sağlayan bileşenler içerir.

Miyadında doğan bebeklerde laktoz intoleransı genellikle laktozu düşük ya da laktozsuz mamalarla tedavi edilir ancak bu mamalar erken doğan bebeğin beslenme ihtiyacını karşılamaz. Beslenme intoleransında midede önceki beslenmenin kalıntıları, bir sonraki beslenme zamanına kadar varlığını sürdürüp karında gerginlik, akciğerlere safrayla karışık sıvı geçmesi (aspirasyon) ve kusmaya neden olur. Erken doğan bebekler için mamalar ya da anne sütüne potansiyel olarak laktaz eklenebilir.

Laktaz eklenmesini araştırdığını belirlediğimiz bir RK araştırmada kilo alımına anlamlı bir etki bulunmadı. Tüm tıbbi literatürü kapsamlı olarak araştırdık ancak yalnızca, toplam 130 erken doğan bebekle yürütülen bu yüksek kaliteli araştırma bulundu. Ters etki kaydedilmedi, laktaz eklenmiş mamaların iyi tolere edildiği görüldü.

Kaynak

Tan-Dy CRY, Ohlsson A. Lactase treated feeds to promote growth and feeding tolerance in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 3. Art. No.: CD004591. DOI: 10.1002/14651858.CD004591.pub3

Orijinal özet için: Erken Doğan Laktaz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv