Karaciğer Metastazlarının Transarteryel Kemoembolizasyonu

Cochrane derleme özeti

Primer karaciğer kanserleri ve kolorektal kanser metastazları karaciğeri tutan en olağan habis tümörlerdir. Karaciğer lenf bezlerinden sonra metastatik kanserlerinen sık görüldüğü yerdir. Metastatik kanseri olan hastaların yarısı, metastazlara bağlı komplikasyonlardan ölür.

Kemoembolizasyonda tümör kan sağlayan, çoğu hepatik arterden çıkan kan damarları kapatılır. Tümöre gelen damarın embolizasyonu tümör dokusunun selektif olarak ölümü ve normal dokunun etkilenmemesini sağlayabilir.

Hepatik arter kemoembolizasyonunu kontrole karşı kıyaslayan bir randomize klinik araştırma bulundu ve derlendi. Çalışmada 22 katılımcıya embolizasyon yapıldı, 20 katılımcı kontrol grubunu oluşturdu. Araştırmada sistematik hata riskinin yüksek olduğu yargısına varıldı. Ayrıca katılımcı sayısı rastgele hata riskinin yüksek olmasına neden olacak derecede küçüktü.

Randomizasyon prosedürünü iyi tanımlamayan ve muhtemelen, seçici sonuç raporlamaya bağlı kayırma hatasından arınmış olmayan bir küçük randomize kontrollü araştırmaya dayanarak; karaciğer metastazlı hastalarda sürvi ve ekstrahepatik nüksler açısından kemoembolizasyon ve kontrol veya palyasyon grupları arasında fayda ve zarar farkı olmadığı sonucu çıkarılabilir. Kemoembolizasyon randomize kontrollü araştırmalar dışında tavsiye edilemiyor.

Kaynak

Riemsma RP, Bala MM, Wolff R, Kleijnen J. Transarterial (chemo)embolisation versus no intervention or placebo intervention for liver metastases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD009498. DOI: 10.1002/14651858.CD009498.pub3

Orijinal özet için: Karaciğer Met. Kemoembolizasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar